Asiakaspalvelu

0800-123 232

 • Kotiinkuljetus alkaen yhdessä päivässä
 • Osta nyt - maksa myöhemmin 30 pv ilmainen luotto

Näytä varastotiedot ja kuljetuskustannukset

Ruotsin kartta

JavaScriptia ei ole aktivoitu verkkoselaimessasi

JavaScript on otettava käyttöön verkkoselaimessa, jotta voit käyttää Byggmaxin kotisivua.

Painekyllästetty 45x45 Vihreä

NTR/AB, höylätty 45x45, Tuotenumero: 08745045, Paino/myyntiyksikkö: 1,8 kg

Käytetään tavallisimmin runkorakenteisiin. Voidaan käyttää myös aitojen ja porttien rakentamiseen.

Tuotetiedot

Tee näin

1
35
/m
 

Tuotetiedot

Painekyllästetty 45x45 Vihreä

Läpikyllästetty puu?


Puun sisällä on sydän ja tätä ympäröi kerroksittain pintapuu. Sydänpuu on rakenteeltaan niin kovaa ettei siihen saada painettua kyllästysainetta. Tämä ei sinänsä haittaa, sillä ydin sisältää nk. pinosylvinfenoleja, jotka toimivat luonnollisena kyllästeenä. Ympäröivä puuaines on sitä vastoin altista laholle. Hankkimalla NTR-luokiteltua puuta voi aina olla varma, että puuaines on läpikyllästettyä.

Myrkyllinen?


Vaikka painekyllästetty puu voi joskus tuntua pinnaltaan kostealle, ovat kaikki metallit ja kemikaalit kiinnitetty puuhun ennen kuin tuotteet lähtevät eteenpäin tehtaalta. Ihokosketus tai esimerkiksi puupintoja nuoleva karja eivät normaalisti aiheuta minkäänlaisia reaktioita.

Kyllästeaineen/kyllästyksen valvonta


Painelyllästetyn kestopuun tuotannossa noudatetaan pohjoismaisia NTR-laatukriteereitä. Kestopuun tuotanto on laadunvalvonnan alaista. Kestopuun laadunvalvonnasta vastaavat puolueettomat laaduntarkastusyhteisöt Inspecta Sertifiointi OY ja Finotrol Oy.

NTR AB (Keltainen merkintä) Puutavaralle jota käytetään maan yläpuolella


Tätä puutavaraa ei tule käyttää rakenteissa, jotka ovat kosketuksissa maan tai veden kanssa. NTR AB -luokiteltu puu ei saa sisältää Kromia (Cr), arsenikkia tai muita raskasmetalleja. Kyllästykseen käytetään kuparia, joka toimii kyllästeaineen pääosana. Jokaisesta myyntipisteestä löytyvät kaikki tarvittavat tuotetiedot, joista käy ilmi mm. eri kyllästysluokkiin kuuluvan puutavaran suositellut käyttökohteet, käytetyt aineet ja asianmukainen jätteiden käsittelytapa. Tarvittaessa BYGGmax voi toimittaa tuotetiedot sähköisesti.

NTR AB -luokitellun puun käyttökohteet


Puutavaraa käytetään maan- ja/tai vedenpinnan yläpuolelle sijoittuvissa rakenteissa, joissa tarvitaan lahosuojaa, esimerkiksi puutarhakalusteet, aidat, katosrakennelmat. Puutavaran ei tule olla jatkuvassa kosketuksessa maahan/veteen johtuen tuotteet rajallisesta kosteudenkestävyydetä.

Kiinnitys


Puolueettomat testit ovat osoittaneet, että painekyllästetystä puusta löytyvät suolat tarttuvat ja vaikuttavat perinteiseen puuruuviin voimakkaammin kuin mitä aiemmin ollaan tiedetty. Ruostevaurioita esiintyy kohdassa missä ruuvinkanta kiinnittyy ruuvinvarteen. Vaurioiden muodostuminen kyseiselle alueelle johtuu siitä, että juuri tähän kohtaa kerääntyvät sekä happi, suola että kosteus. On olemassa riski, että tavallinen puuruuvi ruostuu katki hyvinkin lyhyessä ajassa. Painekyllästetty puutavara tulee kiinnittää ruostumattomilla ruuveilla tai muulla vastaavalla tuotteella, jolla on korroosioluokitus 4.
C/C -mitan tulee olla enimmillään 600mm. Laudan ollessa 28mm paksu saadaan 600mm c/c -mittaa käyttämäällä aikaan erittäin tukeva lattia.
Lautojen kiinnittämiseen käytettävien ruuvien pituus tulee olla vähintään 55mm. Kiinnitä lauta jokaisesta kiinnityskohdasta kahdella ruuvilla. Esiporaamalla ruuvinreiät lautojen päihin voidaan ehkäistä puun halkeamista.

Kierrätys


Laki kieltää yksityishenkilöitä polttamasta painekyllästetyn puun jätepaloja. Puutavara sisältää kuparia ja jätepuu tulee toimittaa ongelmajätteelle tarkoitettuun paikkaan. Siellä puu poltetaan oikeaoppisesti ja kupari erotellaan tuhkasta.

PERUSTIEDOT

Esittelyväri Vihreä
Paketin paino 1.8
Paksuus 45 mm
Leveys 45 mm

Tee näin

Osa 1: Asenna pilarikengät!

1.

1.

Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta merkintävärillä.

2.

2.

Merkitse terassin korkeus talon etuseinään liitunarulla.

3.

3.

Poista kaikki kasvualusta ja korvaa se hiekalla tai hienolla kivimurskekerroksella. Näin vältät rikkaruohot terassin alla.

4.

4.

Jos talossa on puuseinä, voit kiinnittää runkopalkin ruuvaamalla sen paneelin takana oleviin runkopuihin.

5.

5.

Jos kiinnität palkin muurattuun seinään, on sinun porattava ja propattava kohta johon kierrät kansiruuvin.

6.

6.

Voit rakentaa terassin pelkille pilariharkoille ilman seinäkiinnitystä. Jos talossa on julkisivutiili, kysy ammattimiehen neuvoa ennen runkopalkin kiinnittämistä.

7.

7.

Runkopalkista määräytyy terassin leveys ja sijainti sivusuunnassa. Esiporaa painekyllästetty 50x150mm runkopalkki 50 cm:n välein.

8.

8.

Katkaise ja poista peiterimat.

9.

9.

Mittaa terassilautojen paksuus ja merkkaa uudella viivalla runkopalkin yläreunan paikka.

10.

10.

Kiinnitä runkopalkki seinään kansiruuveilla aluslevyineen.

11.

11.

Käytä talon sivuseinää linjataksesi terassin suoraksi. Kiinnitä lanka ruuviin 20 mm irti sivuseinän takimmaisesta nurkkalaudasta.

12.

12.

Vedä lanka etuseinän ohi ja kiinnitä se tukikeppiin.

13.

13.

Säädä lanka kulkemaan 20 mm irti etummaisesta kulmalaudasta.

14.

14.

Lyö tukikeppi hieman terassin syvyysmittaa pidemmälle.

15.

15.

Pilariharkkojen väli saa olla enintään 2 m. Sama mitta koskee ensimmäisen harkkorivin etäisyyttä tukipalkista.

16.

16.

Pilariharkkojen väli saa olla enintään 2 m. Sama mitta koskee ensimmäisen harkkorivin etäisyyttä tukipalkista.

17.

17.

Lyhyillä sivuilla olevien harkkojen pilarikengät on käännettävä niin, että tolppia voi siirtää sivusuunnassa.

18.

18.

Etureunassa ja terassin alla olevien harkkojen pilarikengät suunataan niin, että tolppia voi myöhemmin siirtää syvyyssuunnassa.

19.

19.

Jokainen lisämetri terassin syvyydessä vaatii yhden runkopalkin lisää. Harkkojen helojen suuntaus on sama kuin muissakin runkopalkeissa. Jos terassia kuormataan normaalia enemmän, voi olla tarpeellista tiivistää harkkoriviä ja käyttää paksumpia palkkeja.

20.

20.

Pilariharkkojen vakiokorkeus on 190mm. Maaperän laatu ja alueen routaraja määräävät käyttämiesi harkkojen määrän.

21.

21.

95 x 95 mm:n tolpille käytetään pilariharkkoja, joiden heloituksen leveys on 100 mm. Pilarikenkiin on porattu reiät kuusioruuveja varten.

22.

22.

Merkkaa muutamalla lapionpistolla harkkojen summittainen sijainti.

23.

23.

Kulmaharkkojen sivu- ja syvyyssuunnan kohdistamisessa on apuna käytettävä tukikeppejä ja linjalankaa. Käytä vesivaakaa ja piirrä talon etuseinään pystysuora viiva alas tukipalkin oikeasta päädystä.

24.

24.

Lyö maahan tukikeppi ja kiinnitä linjalanka piirtämäsi viivan kohdalle.

25.

25.

Vedä lanka jonkin verran terassin etureunan ohi. Katso, että tämän langan ja talon sivussa kulkevan linjalangan välinen etäisyys pysyy samana.

26.

26.

Laita tukikepit ja linjalanka myös toiseen päätyyn samalla tavalla. Varmista, että molempien päätyjen linjalankojen etäisyys toisistaan pysyy koko pituudeltaan samana.

27.

27.

Laita tukikepit ja linjalanka osoittamaan tolppien paikat syvyyssuunnassa. Tarkista, että etäisyys tukipalkkiin on molemmilla sivuilla sama.

28.

28.

29.

29.

Tarkista ristimitta. Silloin kulmat ovat suorassa.

30.

30.

Nämä kolme linjalankaa määräävät tolppien sijainnin ulkomitan. Ainoa täsmällinen kohdistus on tehtävä sivusuunnassa kulmien pilariharkoille.

file

Muille harkoille riittää summittainen sijainti, koska tolpille löytyy asennettaessa melko suuri säätövara.

32.

32.

Kaiva kaikille harkoille kuoppa. Jos teet kuopat tolppakairalla, varo erityisesti vahingoittamasta tontillasi kulkevia putkia ja kaapeleita.

33.

33.

Harkkojen yläreunan tulee olla maan tasalla. Terassin korkeutta voidaan säätää myöhemin, koska koko rakenne lepää tolpilla. Kaiva reikä niin syväksi, että pohjalla on tilaa sorakerrokselle ja kivilaatalle.

34.

34.

Tiivistä sepeli käyttäen pilaria junttana. Näin saat tasaisen, suodattavan alustan, jota routa ei liikuta.

35.

35.

Aseta pohjalle kivilaatta.

36.

36.

Sijoita nurkkaharkot linjalankoja pitkin. Sivusuunnassa on pilarikengän sisäsivun oltava langan suuntainen.

37.

37.

Syvyyssuunnassa tulee tolppien ulkoreunojen kulkea linjalankoja pitkin.

38.

38.

Täytä kuoppa harkkojen ympärillä, hienosäädä asento maata polkemalla.

39.

39.

Sijoita toinen nurkkaharkko samalla tavalla ja aseta paikoilleen loputkin pilariharkot.

40.

40.

Säilytä paikoillaan kaikki tukikepit ja linjalangat. Niitä tarvitaan tolppien paikkoja määriteltäessä kun runkoa kootaan.

1.

1.

Käytä painekyllästettyjä tolppia terassin runkorakenteen pystysuoraan osaan.

2.

2.

Tolpat jotka kannattavat lautoja alhaalta katkaistaan 10 cm valmiin laudoituksen yläpuolelta.

3.

3.

Jos käytät tolppia osana kaidetta…

4.

4.

…tai tukemaan kuistin kattoa, sovitetaan tolppien pituus rakenteeseen sopivaksi.

35.

35.

Sijoita useampi välipala nurkkiin antamaan tukea jiirisahatuille kehyslaudoille.

5.

5.

Pilariharkkoihin, joissa on 100 mm leveä pilarikenkä käytetään painekyllästettyjä 95 x 95 mm:n tolppia.

36.

36.

Aseta välipalat myös toiseen päätyyn vastaavalla tavalla.

6.

6.

Asenna tolppa yhteen etummaiseen kulmaharkkoon. Aseta tolppa ulkoreunaa osoittavaa linjalankaa pitkin. Kiinnitä tolppa alareunastaan yhdellä 8x40 mm:n kansiruuvilla.

Osa 4: Portaat

Seuraa ohjeitamme, niin onnistut!

7.

7.

Harkosta riippumatta tolppa kiinnitetään aina pystysuoraan.

1:

1:

Rakenna tukeva ja turvallinen runko portaille, jotka yhdistävät terassin puutarhaan.

8.

8.

Käytä vesivaakaa kun suuntaat tolpan sivusuunnassa ja kiinnitä tolppa vastakkaiselta puolelta ruuvilla pystysuoraan.

2:

2:

Mittaa ja tee luonnos, josta ilmenee portaiden sijainti, leveys ja korkeus lattiakannakkeen alareunaan.

9.

9.

Käytä vesivaakaa kun suuntaat tolpan sivusuunnassa ja kiinnitä tolppa vastakkaiselta puolelta ruuvilla pystysuoraan.

3:

3:

Ollakseen mukava käyttää tulee askelman korkeuden olla 14–20 cm, ihannekorkeuden ollessa 17 cm. Arvioi montako askelmaa tarvitaan.

10.

10.

Siirrä vesivaaka ja suuntaa tolppa toiselta sivulta. Kiinnitä tolppa kansiruuvilla.

4:

4:

Jaa korkeus askelmien määrällä. Sovita tarvittaessa askelmien määrä mahdollisimman lähelle ihannemittaa.

11.

11.

Ruuvaa kansiruuvi pilarikengän jäljellä oleviin reikiin.

5:

5:

Askelman syvyys ei saa alittaa 24 cm.

12.

12.

Sijoita, suorista ja kiinnitä loput tolpat.

6:

Portaamme ovat 120 cm leveät ja niissä on 5 askelmaa. Askelmat ovat 20 cm korkeat ja 24 cm syvät.

13.

13.

Nyt voit poistaa linjalangat.

7:

7:

Kohdista portaat mittaamalla ja merkitsemällä leveys terassin runkoon.

14.

14.

Kiinnitä painekyllästetty 50x150 mm runkopuu seinän runkopalkkiin ruostumattomalla 6x100 mm puuruuvilla.

8:

8:

Poista kaikki kasvualusta ja korvaa se hiekalla tai hienolla kivimurskekerroksella. Näin vältät rikkaruohot terassin alla.

15.

15.

Käytä vesivaakaa runkopuun kohdistamisessa.

9:

9:

Ota mitta lattiakannakkeiden yläreunasta noin viiteen cm:iin ennen maan pintaa.

16.

16.

Kiinnitä se kuhunkin tolppaan kahdella ruuvilla.

10:

10:

Katkaise 8 kpl saamasi mitan mukaista pätkää painekyllästetystä 45x45 mm runkopuusta.

17.

17.

Toista sama toisella sivulla.

11:

11:

Sahaamasi pätkät tulevat toimimaan kannattimina porrasta koottaessa. Kiinnitä neljä kannatinta lattiakannakkeeseen pystysuoraan siten, että ne ovat linjassa portaan leveyttä osoittavien merkintöjen kanssa.

18.

18.

Sahaa pois ylimenevä osa.

12:

12:

Kannattimen yläpään on oltava vähintään 1 cm alempana kuin lattiakannakkeen yläreuna.

19.

19.

Kiinnitä etureunan runkopuu samalla tavalla.

13:

13:

Kiinnitä 6x100 mm ruostumattomilla ruuveilla.

20.

20.

Tarvittaessa runkopuulle tehdään jatkos tolpan kohdalla ja päät kiinnitetään kahdella 6x100 mm ruostumattomalla ruuvilla sauman molemmin puolin, jotta rakenteen kantavuus säilyy.

14:

14:

Sahaa 8 kpl 220 cm pituista pätkää painekyllästetystä 50x200 mm runkopuusta.

21.

21.

Mittaa merkki kehikon sisäpuolelle 600 mm:n päähän sisäreunasta. Käytä suorakulmaa ja vedä luotisuora viiva runkopalkkiin.

15:

15:

Merkitse jokaiseen askelman syvyys, 24 cm.

22.

22.

Piirrä merkki viivan oikealle puolelle osoittamaan ensimmäisen lattiakannakkeen sijainti. Tee sama merkintä 600 mm välein koko runkopalkin pituudelta.

23.

23.

Mittaa ja merkitse samalla tavalla kehikon etureunan runkopuu.

16:

16:

Sijoita portaiden ylimmät sivulaudat kannattimia vasten lattiakannakkeiden alle siten, että ne tulevat ulos 24 cm.

24.

24.

Käytä lattiakannakkeen hukkapalaa mallina kohdistaessasi palkkikengät oikeaan korkeuteen. Jätä tarpeeksi suuri rako palkin ja palkkikengän väliin.

17:

17:

Kiinnitä ne kannattimiin 6x100 mm ruostumattomilla puuruuveilla.

25.

25.

Kiinnitä palkkikengät viivan oikealle puolelle kolmella ruostumattomalla 4,8x40 mm ankkuriruuvilla molemmin puolin palkkia.

18:

18:

Kiinnitä seuraava sivulautapari ensimmäisen parin alle jälleen 24 cm ulommaksi.

26.

26.

Mittaa ja katkaise kaikki lattiakannakkeet.

27.

27.

Aseta lattiakannake palkkikenkään.

19:

19:

Jatka näin kunnes kaikki sivulaudat ovat paikoillaan.

28.

28.

Kiinnitä palkki etummaiseen runkopuuhun ruostumattomalla 6x100mm puuruuvilla.

20:

20:

Mittaa, katkaise ja ruuvaa kiinni askelmien etulaudat.

29.

29.

Kiinnitä tämän jälkeen toinen pää ruostumattomilla ankkuriruuveilla molemmilta sivuiltaan palkkikenkään.

21:

21:

Vahvista rakenne kaksinkertaistamalla ripustimien määrä.

30.

30.

Jos keskimmäinen runkopalkki osuu samalle korkeudelle kuin harkon hela voit tehdä palkkiin kolon.

22:

22:

Jos portaiden leveys ylittää 60 cm tarvitsevat ne tuekseen lisävahvikkeet. Vahvista portaat silloin lisälaudoituksella ja -kannattimilla. Näin menetellen voit tehdä portaista niin leveät kuin haluat.

31.

31.

Nosta keskimmäinen runkopalkki lattiakannakkeita kannattamaan ja kiinnitä se tolppiin ruostumattomilla 6x100mm puuruuveilla.

23:

Sijoita betoniset pihalaatat rakenteen alle antamaan lisätukea.

32.

32.

Ruuvaa vinosti kyljestä lattiakannakkeet runkopalkkiin.

Osa 5. Lattia je kehys

Osa 5. Lattia je kehys

Filmimme opastaa sinua onnistuneeseen lopputulokseen!

33.

33.

1:

1:

Tee terassin lattia 28x120 mm painekyllästetyistä laudoista ruuvaamalla ne lattiakannakkeisiin ja kehystä lattia kehyslaudoilla niin, etteivät lautojen päät jää näkyviin.

2:

2:

Katkaise laudasta neljä noin 40 cm pituista mittapalaa. Ruuvaa palat pareittain kehikon etureunaan kohdistaaksesi ensimmäisen laudan.

1.

1.

Tämä terassi tarvitsee lisäksi kaiteen…

3:

3:

Sijoita ensimmäinen lauta mittapaloja vasten ja varmista, että molemmat päät ulottuvat lähimpänä reunalautaa olevien lattiakannakkeiden yli.

2.

2.

…helman…

4:

4:

Käytä suorakulmaa ja merkitse viivalla lautaan lattiakannakkeen keskikohta.

3.

3.

…kehyksen…

4.

4.

…ja portaat. Sovita runko tätä varten ennen terassin laudoittamista.

5.

5.

Käytä rungon painekyllästettyjä 95x95 mm:n tolppia aidanpylväinä ja tukemassa sivujen verhoilua, ns. helmaa.

5:

5:

Jätä lautojen väliin sopiva rako pistämällä suorakulma lautojen väliin.

6.

6.

Rungon pylväitä kantavien pilariharkkojen väli on korkeintaan 2 m, mikä riittää antamaan hyvän tuen sekä aidalle että helmalle.

7.

7.

Terassin oikealle sivulle tulee portaat. Asenna erilliset pylväät johin aita ja portaan kaide kiinnitetään.

6:

6:

Kiinnitä lauta jokaiseen lattiakannakkeeseen kahdella 4,2x55 mm ruostomattomalla ruuvilla. Kierrä ruuvi niin syvälle, että kanta uppoaa lautaan vähintään yhden millimetrin.

8.

8.

Mittaa sunnitellun aidan yläreunan korkeus maasta.

7:

7:

Sijoita toinen lauta paikalleen ja tee rako lautojen väliin suorakulmalla. Kiinnitä ensin kolmella ruuvilla.

file

9.

9.

Lisää mittaan n. 30 cm ja katko tolppia kyllästetystä 95x95 mm:n runkopuusta Tolpat sahataan lopulliseen korkeuteensa aitaa rakennettaessa.

9:

9:

Ruuvaa loputkin ruuvit.

10.

10.

Sijoita kaiteen tolpat paikalleen.

10:

10:

Jatkokset on aina tehtävä lattiakannakkeen päälle.

11.

11.

Nosta ne 5 cm irti maasta etteivät päädyt ime kosteutta.

11:

11:

Sahaa lautojen päät 90 asteen kulmaan jotta jatkoksista tulee siistit.

12.

12.

Kiinnitä tolppa ruuvaamalla lattiakannakkeen ulkopuolelta kaksi ruostumatonta 6x100 mm ruuvia.

12:

12:

Esiporaa ruuveille valmiit reiät laudan päätyyn. Näin vältät laudan halkeamisen.

13.

13.

Tai ruuvaamalla vinottain sisäpuolelta.

13:

13:

Tee seuraava jatkos toisen lattiakannakkeen kohdalla jotta kaksi jatkosta ei osu vierekkäin. Näin lattiasta tulee siistimpi ja tukevampi.

14.

14.

Mittaa lattiakannakkeen ja tolpan alareunan välinen etäisyys ja katko sen pituisia ruuvausalustoja painekyllästetystä 50x150 mm kannakepuusta.

14:

14:

Mittaa tämän työvaiheen aikana muutama kerta laudan etäisyys seinään ja säädä tarvittaessa rakoja niin, että lattiasta tulee seinän suuntainen.

15.

15.

Kiinnitä kahdella 6x100 mm ruostumattomilla puuruuvilla aluspuut tolppaan antamaan tasaisen alustan helmalle.

15:

15:

Jätä vielä kaksi viimeistä seinän viereen tulevaa lautaa kiinnittämättä. Mittaa ja tarvittaessa halkaise viimeinen lauta.

16.

16.

Tee tarvittaessa kolot pilarikengille.

file

16:

16:

Siirrä toistaiseksi syrjään kaksi viimeistä lautaa.

18.

18.

Katkaise ja kiinnitä ruuvausalusta kehikon alareunasta n. 5 cm korkeudelle maasta.

17:

17:

Käytä lautaa käsisirkkelin ohjurina kun suoristat lautojen päät. Aseta ohjurilauta siten, että sirkkelin terä kulkee pitkin alla olevan lattiakannakkeen ulkoreunaa kiinnitä ohjurilauta kohdalleen ruuvipuristimilla.

19.

19.

Kehyksen valmistelu…

18:

18:

Aseta terän leikkuusyvyydeksi 30 mm. Katkaise laudat.

20.

20.

Sijoita erilliset lattiakannakkeet tukemaan lautoja kun ympäröit terassin kehyksellä.

19:

19:

Katkaise laudat.

21.

21.

Päätä kehyksen leveys. Mittaa terassia kiertävän lattiakannakkeen ulkosivulta.

20:

20:

Katkaise laudat toisesta päästä samalla tavalla.

22.

22.

Vedä viiva seinään kiinnitettyyn kannatinpalkkiin.

21:

21:

Sijoita kaksi viimeistä lautaa paikalleen, mittaa sahauskohdat ja katkaise.

23.

23.

Merkkaa lattiakannakkeen paikka.

22:

22:

Kiinnitä lauta tilapäisesti parilla ruuvilla kehikon etureunaan.

24.

24.

Merkkaa myös etureunan kannake.

23:

23:

Merkkaa suorakulman avulla tolppien sijainti ja leveys. Yhdistä viivat 45 mm laudan etureunasta.

25.

25.

Mittaa ja katkaise 50x150 mm lattiakannake.

24:

24:

Irrota lauta ja sahaa pistosahalla merkittyyn kohtaan kolo. Vältät rispaantumista sahaamalla lauta alapuolelta.

26.

26.

Kiinnitä palkkikenkä lattiakannakkeen toiseen päähän. Jätä reilu rako kannakkeen ja palkkikengän pohjan väliin.

25:

25:

Laita kehyslauta takaisin paikalleen.

27.

27.

Kiinnitä palkkikenkä molemmin puolin ruostumattomilla 4,8x40 mm ankkuriruuveilla.

26:

26:

Kohdista toinen kehyslauta. Merkkaa, sahaa tolppien kolot ja tarkista sopivuus.

28.

28.

Sijoita lattiakannake takimmaiseen kannatinpalkkiin merkin kohdalle ja kiinnitä palkkikenkä kummaltakin puoleltaan kolmella ankkuriruuvilla.

29.

29.

Kohdista lattiakannatin etupalkissa olevan merkin kohdalle ja kiinnitä kahdella 6x100 mm ruostumattomalla ruuvilla.

27:

27:

Merkkaa kehikon ulkomitta ulompaan kehyslautaan. Merkitse lautaan jiirin sahaus suunta.

30.

30.

Kiinnitä toinen lattiakannake samalla tavalla.

28:

28:

Merkkaa laudan toinen pää samalla tavalla.

31.

31.

Kiinnitä keskimmäiseen kannatinpalkkiin kahdella vinoon ruuvatulla ruostumattomalla 6x100 mm ruuvilla.

29:

29:

Aseta kehyslaudat sahauspöydälle tolpan kolot vastakkain. Alkaen leveysmerkinnästä merkkaa 45 astetta suorakulman avulla.

32.

32.

Mitta reunimmaisen ja viimeksi asennetun lattiakannakkeen välinen etäisyys.

30:

30:

Sahaa jiirin.

33.

33.

Katko kannakepuusta sen pituisia välipaloja. Sijoita välipalat .n 600 mm välein lattiakannakkeiden väliin rungon yläreunan tasalle.

31:

31:

Mittaa ja sahaa päätysivujen kehyslaudat samalla tavalla.

34.

34.

Kiinnitä kukin välipala kahdella ruostumattomalla 6x100 mm puuruuvilla ulommaisen lattiakannakkeen läpi ja samoin toisesta päästä vinoon ruuvatuilla ruuveilla.

32:

32:

Aseta kehyslaudat paikoilleen ja kiinnitä kahdella ruuvilla jokaiseen kannakkeeseen.

4:

4:

Sahaa kulma 45 asteen kulmaan peittääksesi alla olevien lautojen päädyt.

Osa 6. Rakenna ulkoterassi - Helma

Osa 6. Rakenna ulkoterassi - Helma

5:

Sijoita ylin helmalauta lattialaudan tasalle ja kiinnitä se 60 cm välein kahdella ruostumattomalla 4,2x55 mm ruuvilla.

1:

1:

Verhoa terassin sivut painekyllästetyistä 28x120mm laudoista tehdyllä “helmalla”, joka peittää runkona käytetyn puutavaran päädyt, jatkokset ja ruuvien kannat. Tällä toimenpiteellä parannat kokonaisvaikutelmaa.

6:

6:

Merkkaa, sahaa ja kiinnitä loput helmalaudat samalla tavalla.

2:

2:

Mittaa ja merkkaa helman ylimmän laudan pituus.

7:

7:

Halkaise sahaamalla helman alin lauta pituussuunnassa niin, että alareuna jää n. 5 cm maanpinnasta.

3:

3:

Merkkaa viivalla sahauksen suunta.

8:

8:

Mittaa ja merkitse toiseen lautaan portaan askelman vaatima kolo.

3

3

Merkitse tolpat 90 cm korkeudelta ja vähennä siitä merkistä kaidepuun paksuus 45 mm. Tee merkintä suorakulman avull

9:

9:

Käytä pistosahaa kolon tekemiseen.

4.

4.

Sahaa tolpat merkin kohdalta.

10:

10:

Sahaa ulkokulma jiiriin ja asenna lauta.

5.

5.

Mittaa ja sahaa 85,5 cm pitkä aihio painekyllästetystä 45x95 cm puusta ja sijoita se lisätolpaksi seinää vasten.

11:

11:

Mittaa ja sahaa painekyllästetyt 28x120mm laudat portaan leveyden mittaisiksi.

6.

6.

Aseta se vesivaa’alla pystysuoraan…

12:

12:

Sahaa sirkkelillä askemien sisempien lautojen leveydestä pois 28 mm.

7.

7.

Kiinnitä etuseinään ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.

13:

13:

Aseta valmiit askelmien laudat paikoilleen ja kiinnitä ruostumattomilla ruuveilla jokaiseen tukipuuhun.

8.

8.

Sahaa painekyllästetty 45x45 kiinnitysrima toisesta päästä jiriin.

14:

14:

Verhoile portaiden päädyt samalla tavalla kuin helman pääty aiemmin.

9.

9.

Pidä rima paikallaan ja merkitse rima katkaisua varten tolpan keskikohdalta.

15:

15:

Käytä sirkkeliä sovittaessasi helmalaudat portaisiin.

10.

10.

Kiinnitä rima tolppien ulkopuolelle yläreunaan ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla. Mittaa, katkaise ja kiinnitä loput ylärimat.

16:

16:

Siloita kulmat karkealla hiekkapaperilla.

11.

11.

Sahaa ulkokulmat jiiriin.

Osa 7: Rakenna ulkoterassi - Kaide

Osa 7: Rakenna ulkoterassi - Kaide

Filmimme opastaa sinua onnistuneeseen lopputulokseen!

12.

12.

Mittaa ja merkkaa 100 mm lattiasta ja asenna alempi kiinnitysrima samalla tavalla.

1

1

Rakenna terassille painekyllästetystä puusta kestävä ja huoltovapaa kaide joka on sekä turvallinen että edustava.

13.

13.

Sovita kaiteen pystypienojen välit sellaisiksi, että ne sopivat talon muihin kaiteisiin.

2

2

Tee kaiteesta 90 cm:n korkuinen mikä on sekä turvallinen että sopii hyvin terassin ulkonäköön ja mittasuhteisiin.

14.

14.

Halkaise painekyllästetty 28x120 mm lauta kokoon 28x45 mm. Aloita sahaamalla pois laudan pyöristetty reuna

19.

19.

Kohdista vesivaa’alla ja ruuvaa loput 3 ruuvia.

15.

15.

Mittaa ylemmän kiinnityslistan yläreunan ja alalistan alareunan välinen mitta.

20.

20.

Mittaa valittu etäisyys ja kiinnitä loput pienat samalla tavalla.

16.

16.

Aseta jiirisaha tähän mittaan ja ala katkoa.

21.

21.

Mittaa tolppien väli ja katkaise 45x45 mm kiinnitysrimoja.

17.

17.

Sijoita katkaistut pystypienat tasaisesti tolppien väliin sopivin välein. Aseta pienat parempi puoli ulos puutarhaan päin.

22.

22.

Aseta rimat tolppien väliin peittämään pienoissa olevat ruuvinkannat.

18.

18.

Kiinnitä ensimmäinen piena ruostumattomalla 4,2x55 mm ruuvilla.

23.

23.

Kiinnitä rimat tolppiin ruuvamalla vinoon ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.

24.

24.

Ylimmät rimat antavat lisätukea kaidepuille.

25.

25.

Mittaa ja katkaise kaksi painekyllästettyä 45x145 lankkua mittaan 85.5 cm.

26.

26.

Sijoita lankut kaiteessa olevaan porrasaukkoon peittämään kiinnitysrimojen päät. Kiinnitä ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.

27.

27.

Aseta 45x145 mm lankut kaiteelle niin, että ne tulevat 15 mm kaiteen yli porrasaukkoon.

28.

28.

Merkkaa jiiri kulmassa.

29.

29.

Sahaa jiiriin…

30.

30.

… ja kiinnitä kaidepuu alapuolelta 60 cm välein kahdella ruostumattomalla 4,8x75 mm ruuvilla.

31.

31.

Kiinnitä loput kaidepuut samalla tavalla.

32.

32.

Yhdistä kulmien jiirit ruuvamalla ne tiiviisti yhteen.

33.

33.

Painekyllästetystä puusta tehty kaide voidaan peitemaalata alkydimaalilla vasta vuoden kuluttua. Painekyllästetty puutavara sisältää suoloja, jotka voivat tunkeutua maalikerroksen läpi ja muuttaa väritystä. Odota vuosi ennen maalaamista, jotta suolat ehtivät poistua puutavarasta.

Ohjevideot

  • Osa 1. Rakenna ulkoterassi - Perustukset ja pilariharkot

   Osa 1. Rakenna ulkoterassi - Perustukset ja pilariharkot

   9:06 min

  • Osa 2. Rakenna ulkoterassi - Runkorakenne

   Osa 2. Rakenna ulkoterassi - Runkorakenne

   7:06 min

  • Osa 3. Rakenna ulkoterassi - Esivalmistelut: Kaide, helma, friisi

   Osa 3. Rakenna ulkoterassi - Esivalmistelut: Kaide, helma, friisi

   6:22 min

   Byggmax opettaa sinua rakentamaan:

  • Osa 4. Rakenna ulkoterassi - Portaat

   Osa 4. Rakenna ulkoterassi - Portaat

   5:16 min

  • Osa 5. Rakenna ulkoterassi - Lattia je kehys

   Osa 5. Rakenna ulkoterassi - Lattia je kehys

   7:30 min

  • Osa 6. Rakenna ulkoterassi - Helma

   Osa 6. Rakenna ulkoterassi - Helma

   4:12 min

Rakennusprojekti

Loading...
Oma
Viimeksi katsellut rakennustarvikkeet
Painekyllästetty 45x45 Vihreä
NTR/AB, höylätty 45x45
1 35 /m
Katso
Eniten katsellut rakennustarvikkeet
Finnfoam
2500x600x20mm, FI-300
6 98 /kpl
Hem Tammilaminaatti 3-sauv
6mm, AC3/31, 3,0m2/pkt (26886)
4 99 /m2
Hyllytaso
Mäntylevy, 200X2350X18mm
11 95 /kpl
Sisäovi Valkoinen
Villa, 70x210
69 00 /kpl
Erikoiskova sisäverhouslevy
13x1200x2720mm, POISTOTUOTE
14 95 /kpl