Byt till svenska
Asiakaspalvelu

Aktuella priser och lagerstatus:

Asiakaspalvelu

0753-25 29 46
  • Hintalupaus
  • Nopea toimitus
  • Yli 17 000 tuotetta

Näytä varastosaldot ja rahti

Suomen kartta

Tuotetiedot

Saumausvaahto
BYGGmaxin saumausvaahto on nopeasti kovettuva ja laajeneva saumausvaahto tiivistämiseen, eristämiseen, täyttämiseen ja korjaamiseen. Saumausvaahto kiinnittyy erittäin hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin ja eristää hyvin ääntä ja lämpöä.

Saumausvaahto on tarkoitettu tiivistämiseen ja eristämiseen taloissa, veneissä, asuntovaunuissa jne., karmien ja seinän, seinän ja lattian ja katon välissä sekä putkien läpivienneissä. Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin polyeteeniä ja silikonia lukuun ottamatta.

Käyttöohje

Pintojen on oltava puhtaita eikä niissä saa olla pölyä eikä öljyä. Ravista pulloa 10–15 kertaa ja asenna suutin. Säädä vaahdon määrää taivuttamalla suutinta pulloa kohti. HUOM. Pulloa on pidettävä venttiili alaspäin! Kevyesti kostutetut pinnat editävät vaahdon tarttumista ja kovettumista. Täytä saumasta 30–40 % ja anna vaahdon laajeta. Leikkaa tarvittaessa ylimääräinen vaahto pois 20–60 minuutin kuluttua. Levitä vaahto niin, että vaahdon ja peitelistan väliin jää ilmarako. Jos sauma tulee puuta vasten, kosteuspitoisuus ei saa nousta yli 15 %.

Kovettunut vaahto on suojattava auringonvalolta.

Ympäristö ja terveys

Tuote sisältää ponnekaasua, joka on helposti syttyvää. Tuote voi ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita hengitettäessä ja ihokosketuksessa.

Tuote on vaarallinen. Käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai tyypin A2 hengityssuojainta. Noudata Työterveyslaitoksen isosyanaatteja koskevia ohjeita. Painesäiliöön ei saa kohdistua yli +50 ºC:n lämpötila.
Tekniset tiedot Materiaalityyppi: 1-komp. polyuretaanivaahto
Väri: Beige
Työlämpötila: Pakkauksen lämpötilan oltava +20 °C, tilan väh. +10 °C ja maks. +30 °C.
Kovettumisaika: Kosketuskuiva n. 10 min.
Työstettävissä: n. 30 minuutin kuluttua, kokonaan kovettunut n. 12 tunnin kuluttua.
Sallittu sauman liikkuvuus: ±10 %
Lämmönkestävyys: -40 °C–+90 °C
Vanhenemisen: kestävyys
Erittäin: hyvä.
Kovettunut vaahto ei ole UV-säteilynkestävä ja se on suojattava suoralta auringonvalolta.
Suljettujen solujen määrä n. 80 %
Ponnekaasu: Butaani-propaani
Puhdistus: Kovettumaton vaahto poistetaan asetonilla tai mineraalitärpätillä. Kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.
Pakkaus: 500 ml -> 20 l vaahtoa
Varastointi: 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa. Pakkaus säilytettävä pystyssä. Venttiili voi tukkeutua, jos pakkausta säilytetään vaakatasossa.

PERUSTIEDOT

Paketin paino 0.623 kg
Tavarantoimittajan tuotenumero 18105

VAROITUSMERKIT

Palovaarallinen
Haitallinen/ärsyttävä
Vakava terveysvaara
Ympäristövaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H223 Syttyvä aerosoli.
H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H228 Syttyvä kiinteä aine.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.
H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
EUH208 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P263 Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P304 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340 Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P351 Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352 Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P410 Suojaa auringonvalolta.
P412 Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P501 Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.