Byt till svenska
Asiakaspalvelu

Aktuella priser och lagerstatus:

Asiakaspalvelu

0753-25 29 46
  • Hintalupaus
  • Nopea toimitus
  • Yli 17 000 tuotetta

Näytä varastosaldot ja rahti

Suomen kartta

Tuotetiedot

Patterimaali
Valkoinen lämpöpatterimaali kaikille lämpöpattereille ja metalliosille, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille (enintään 80°C).
Sisältö: 400 ml.

PERUSTIEDOT

Tavarantoimittajan tuotenumero 994086
Väri Valkoinen

VAROITUSMERKIT

Palovaarallinen
Haitallinen/ärsyttävä
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P305 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P313 Hakeudu lääkäriin.
P337 Jos silmä-ärsytys jatkuu:
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P351 Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P410 Suojaa auringonvalolta.
P412 Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P501 Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.

Lisää saman tuoteryhmän tuotteita