Byt till svenska
Asiakaspalvelu

Aktuella priser och lagerstatus:

Asiakaspalvelu

0753-25 29 46
  • Hintalupaus
  • Nopea toimitus
  • Yli 17 000 tuotetta

Näytä varastosaldot ja rahti

Suomen kartta

Tuotetiedot

Puuöljy 4,6L
Puuöljy 30 Classic on perinteinen lakkabensiiniä sisältävä, pellavaöljypohjainen puuöljy, joka torjuu homeen ja kestää vettä. Öljyn tunkeutuminen syvälle puuhun antaa hyvän suojan.

Puuöljy Classicin sisältämä lakkabensiini on liuotin, joka voi olla haitallista ympäristölle.

Väri: Kirkas, väritön öljy
Tilavuus: 4,6 l
30 % = Öljyn kuiva-ainepitoisuus (osuus, joka jää jäljelle, kun esim. liuotin on haihtunut pois)

Levittäminen

Siveltävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas niin, että öljy pääsee tunkeutumaan mahdollisimman hyvin. Puu puhdistetaan helposti suovalla ja haalealla vedellä. Ulkona seisseelle puulle tehdään homepesu ennen öljyämistä. Öljy levitetään useana kerroksena. Levitä uusi kerros aina edelllisen kerroksen kuivuttua, kunnes öljy ei enää imeydy.

Huomattavaa

Puuöljy V Classic sisältää sieniä ja hometta tuhoavia fungisidejä eikä sen vuoksi sovellu sellaisten pintojen käsittelyyn jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Öljyämiseen käytettyillä rievuilla ja trasseleilla on itsesyttymisvaara, joten ne on upotettava veteen vuorokaudeksi ennen hävittämistä tai ne on poltettava.

PERUSTIEDOT

Käyttökohteet Terassilauta
Paketin paino 4.3 kg
Tavarantoimittajan tuotenumero 19871
Tilavuus 4.6 l
Tyyppi Puuöljy
Väri Väritön

VAROITUSMERKIT

Haitallinen/ärsyttävä
Ympäristövaara
Vaaralausekkeet
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P313 Hakeudu lääkäriin.
P333 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
P352 Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P501 Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.