Materiaali

Ostoslistasi projektin loppuun saattamiseen
28x120 terassilauta painekyllästetystä
28x120 terassilauta painekyllästetystä
Kestopuu NTR/AB, höylätty
Ei varastossa
2 17 /m
Tolppa Painekyllästetystä 95x95
Ei varastossa
8 29 /m
Valuputki
Valuputki
200x1200mm
Ei varastossa
5 99 /kpl
Pilarikenkä
Pilarikenkä
98X4,0 U FZV
Ei varastossa
6 95 /kpl
Puuruuvi C4 6,0X100
Puuruuvi C4 6,0X100
TFT, ulkokäyttöön, 300kpl
Ei varastossa
44 95 /kpl
Kokonaissumma sis. ALV
Alkaen

Vaihe vaiheelta

Tässä vaihe vaiheelta -ohjeet, joita noudattamalla onnistut rakennusprojektissasi.

Vaihe 1. Osa 1: Asenna pilarikengät!

A.

 1

Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta merkintävärillä.

B.

2

Merkitse terassin korkeus talon etuseinään liitunarulla.

C.

3

Poista kaikki kasvualusta ja korvaa se hiekalla tai hienolla kivimurskekerroksella. Näin vältät rikkaruohot terassin alla.

D.

4

Jos talossa on puuseinä, voit kiinnittää runkopalkin ruuvaamalla sen paneelin takana oleviin runkopuihin.

E. 

5

Jos kiinnität palkin muurattuun seinään, on sinun porattava ja propattava kohta johon kierrät kansiruuvin.


Vaihe 2

A.

6

Voit rakentaa terassin pelkille pilariharkoille ilman seinäkiinnitystä. Jos talossa on julkisivutiili, kysy ammattimiehen neuvoa ennen runkopalkin kiinnittämistä.

B.

7

Runkopalkista määräytyy terassin leveys ja sijainti sivusuunnassa. Esiporaa painekyllästetty 50x150mm runkopalkki 50 cm:n välein.

C.

8

Katkaise ja poista peiterimat.

D.

9

Mittaa terassilautojen paksuus ja merkkaa uudella viivalla runkopalkin yläreunan paikka.

E.

10

Kiinnitä runkopalkki seinään kansiruuveilla aluslevyineen.

Vaihe 3

A.

11

Käytä talon sivuseinää linjataksesi terassin suoraksi. Kiinnitä lanka ruuviin 20 mm irti sivuseinän takimmaisesta nurkkalaudasta.

B.

12

Vedä lanka etuseinän ohi ja kiinnitä se tukikeppiin.

C.

13

Säädä lanka kulkemaan 20 mm irti etummaisesta kulmalaudasta.

D.

14

Lyö tukikeppi hieman terassin syvyysmittaa pidemmälle

E.

15

Pilariharkkojen väli saa olla enintään 2 m. Sama mitta koskee ensimmäisen harkkorivin etäisyyttä tukipalkista.

Vaihe 4

A.

16

Pilariharkkojen väli saa olla enintään 2 m. Sama mitta koskee ensimmäisen harkkorivin etäisyyttä tukipalkista.

B.

17

Lyhyillä sivuilla olevien harkkojen pilarikengät on käännettävä niin, että tolppia voi siirtää sivusuunnassa.

C.

18

Etureunassa ja terassin alla olevien harkkojen pilarikengät suunataan niin, että tolppia voi myöhemmin siirtää syvyyssuunnassa.

D.

19

Jokainen lisämetri terassin syvyydessä vaatii yhden runkopalkin lisää. Harkkojen helojen suuntaus on sama kuin muissakin runkopalkeissa. Jos terassia kuormataan normaalia enemmän, voi olla tarpeellista tiivistää harkkoriviä ja käyttää paksumpia palkkeja.

E.

20

Pilariharkkojen vakiokorkeus on 190mm. Maaperän laatu ja alueen routaraja määräävät käyttämiesi harkkojen määrän

Vaihe 5

A.

21

95 x 95 mm:n tolpille käytetään pilariharkkoja, joiden heloituksen leveys on 100 mm. Pilarikenkiin on porattu reiät kuusioruuveja varten.

B.

22

Merkkaa muutamalla lapionpistolla harkkojen summittainen sijainti.

C.

23

Kulmaharkkojen sivu- ja syvyyssuunnan kohdistamisessa on apuna käytettävä tukikeppejä ja linjalankaa. Käytä vesivaakaa ja piirrä talon etuseinään pystysuora viiva alas tukipalkin oikeasta päädystä.

D.

24

Lyö maahan tukikeppi ja kiinnitä linjalanka piirtämäsi viivan kohdalle.

E.

25

Vedä lanka jonkin verran terassin etureunan ohi. Katso, että tämän langan ja talon sivussa kulkevan linjalangan välinen etäisyys pysyy samana.

Vaihe 6

A.

26

Laita tukikepit ja linjalanka myös toiseen päätyyn samalla tavalla. Varmista, että molempien päätyjen linjalankojen etäisyys toisistaan pysyy koko pituudeltaan samana.

B.

27

Laita tukikepit ja linjalanka osoittamaan tolppien paikat syvyyssuunnassa. Tarkista, että etäisyys tukipalkkiin on molemmilla sivuilla sama.

C.

28

D.

29

Tarkista ristimitta. Silloin kulmat ovat suorassa.

E.

.30

Nämä kolme linjalankaa määräävät tolppien sijainnin ulkomitan. Ainoa täsmällinen kohdistus on tehtävä sivusuunnassa kulmien pilariharkoille.

Vaihe 7

A.

31

Muille harkoille riittää summittainen sijainti, koska tolpille löytyy asennettaessa melko suuri säätövara.

B.

32

Kaiva kaikille harkoille kuoppa. Jos teet kuopat tolppakairalla, varo erityisesti vahingoittamasta tontillasi kulkevia putkia ja kaapeleita.

C.

33

Harkkojen yläreunan tulee olla maan tasalla. Terassin korkeutta voidaan säätää myöhemin, koska koko rakenne lepää tolpilla. Kaiva reikä niin syväksi, että pohjalla on tilaa sorakerrokselle ja kivilaatalle.

D.

34

Tiivistä sepeli käyttäen pilaria junttana. Näin saat tasaisen, suodattavan alustan, jota routa ei liikuta.

E.

35

Aseta pohjalle kivilaatta.

Vaihe 8

A.

35

Sijoita nurkkaharkot linjalankoja pitkin. Sivusuunnassa on pilarikengän sisäsivun oltava langan suuntainen.

B.

37

Syvyyssuunnassa tulee tolppien ulkoreunojen kulkea linjalankoja pitkin.

C.

38

Täytä kuoppa harkkojen ympärillä, hienosäädä asento maata polkemalla.

D.

39

Sijoita toinen nurkkaharkko samalla tavalla ja aseta paikoilleen loputkin pilariharkot.

E.

 40

Säilytä paikoillaan kaikki tukikepit ja linjalangat. Niitä tarvitaan tolppien paikkoja määriteltäessä kun runkoa kootaan.

Vaihe 9. Osa 2

A. 

41

Käytä painekyllästettyjä tolppia terassin runkorakenteen pystysuoraan osaan.

B.

41

Tolpat jotka kannattavat lautoja alhaalta katkaistaan 10 cm valmiin laudoituksen yläpuolelta.

C.

42

Jos käytät tolppia osana kaidetta…

D.

43

…tai tukemaan kuistin kattoa, sovitetaan tolppien pituus rakenteeseen sopivaksi.                    

E.

45

Asenna tolppa yhteen etummaiseen kulmaharkkoon. Aseta tolppa ulkoreunaa osoittavaa linjalankaa pitkin. Kiinnitä tolppa alareunastaan yhdellä 8x40 mm:n kansiruuvilla.

Vaihe 10

A.

46

Harkosta riippumatta tolppa kiinnitetään aina pystysuoraan.

B.

47

Käytä vesivaakaa kun suuntaat tolpan sivusuunnassa ja kiinnitä tolppa vastakkaiselta puolelta ruuvilla pystysuoraan.

C.

48

Käytä vesivaakaa kun suuntaat tolpan sivusuunnassa ja kiinnitä tolppa vastakkaiselta puolelta ruuvilla pystysuoraan.

D.

49

Pilariharkkoihin, joissa on 100 mm leveä pilarikenkä käytetään painekyllästettyjä 95 x 95 mm:n tolppia.

E.

50

Vaihe 11

A.

52

Sijoita, suorista ja kiinnitä loput tolpat.

B.

53

Nyt voit poistaa linjalangat.

C.

54

Kiinnitä painekyllästetty 50x150 mm runkopuu seinän runkopalkkiin 6x100 mm puuruuvilla.

D.

55

Käytä vesivaakaa runkopuun kohdistamisessa.

E.

56

Kiinnitä se kuhunkin tolppaan kahdella ruuvilla.

D.

57

Toista sama toisella sivulla.

E.

58

Sahaa pois ylimenevä osa.

Vaihe 12

A.

59

Kiinnitä etureunan runkopuu samalla tavalla.

B.

60

Tarvittaessa runkopuulle tehdään jatkos tolpan kohdalla ja päät kiinnitetään kahdella 6x100 mm ruostumattomalla ruuvilla sauman molemmin puolin, jotta rakenteen kantavuus säilyy.

B.

61

Mittaa merkki kehikon sisäpuolelle 600 mm:n päähän sisäreunasta. Käytä suorakulmaa ja vedä luotisuora viiva runkopalkkiin.

C.

62

Piirrä merkki viivan oikealle puolelle osoittamaan ensimmäisen lattiakannakkeen sijainti. Tee sama merkintä 600 mm välein koko runkopalkin pituudelta.

D.

63

Mittaa ja merkitse samalla tavalla kehikon etureunan runkopuu.

D.

64

Käytä lattiakannakkeen hukkapalaa mallina kohdistaessasi palkkikengät oikeaan korkeuteen. Jätä tarpeeksi suuri rako palkin ja palkkikengän väliin.

E.

65

Kiinnitä palkkikengät viivan oikealle puolelle kolmella ruostumattomalla 4,8x40 mm ankkuriruuvilla molemmin puolin palkkia.

Vaihe 13

A.

66

Mittaa ja katkaise kaikki lattiakannakkeet.

B.

67

Aseta lattiakannake palkkikenkään.

C.

68

Kiinnitä palkki etummaiseen runkopuuhun ruostumattomalla 6x100mm puuruuvilla.

D.

69

Kiinnitä tämän jälkeen toinen pää ruostumattomilla ankkuriruuveilla molemmilta sivuiltaan palkkikenkään.

E. 

70

Jos keskimmäinen runkopalkki osuu samalle korkeudelle kuin harkon hela voit tehdä palkkiin kolon.

Vaihe 14

A.

71

Nosta keskimmäinen runkopalkki lattiakannakkeita kannattamaan ja kiinnitä se tolppiin ruostumattomilla 6x100mm puuruuveilla.

B.

72

Ruuvaa vinosti kyljestä lattiakannakkeet runkopalkkiin

C.

73

Vaihe 15. Osa 3

A.

74

ämä terassi tarvitsee lisäksi kaiteen… 

B.

75

…helman…

C.

76

…kehyksen…

D.

77

…ja portaat. Sovita runko tätä varten ennen terassin laudoittamista.

E.

78

Käytä rungon painekyllästettyjä 95x95 mm:n tolppia aidanpylväinä ja tukemassa sivujen verhoilua, ns. helmaa.

F.

79

Rungon pylväitä kantavien pilariharkkojen väli on korkeintaan 2 m, mikä riittää antamaan hyvän tuen sekä aidalle että helmalle.

G.

80

Terassin oikealle sivulle tulee portaat. Asenna erilliset pylväät johin aita ja portaan kaide kiinnitetään.

Vaihe 16

A.

81

Mittaa sunnitellun aidan yläreunan korkeus maasta.

B.

82

Lisää mittaan n. 30 cm ja katko tolppia kyllästetystä 95x95 mm:n runkopuusta Tolpat sahataan lopulliseen korkeuteensa aitaa rakennettaessa.

C.

83

Sijoita kaiteen tolpat paikalleen.

D.

84

Nosta ne 5 cm irti maasta etteivät päädyt ime kosteutta.

E.

85

Tee tarvittaessa kolot pilarikengille.

Vaihe 17

A.

86

B.

87

Kiinnitä tolppa ruuvaamalla lattiakannakkeen ulkopuolelta kaksi ruostumatonta 6x100 mm ruuvia.

C.

88

Tai ruuvaamalla vinottain sisäpuolelta.

D.

89

Mittaa lattiakannakkeen ja tolpan alareunan välinen etäisyys ja katko sen pituisia ruuvausalustoja painekyllästetystä 50x150 mm kannakepuusta.

E.

90

Kiinnitä kahdella 6x100 mm ruostumattomilla puuruuvilla aluspuut tolppaan antamaan tasaisen alustan helmalle.

Vaihe 18

A.

91

Katkaise ja kiinnitä ruuvausalusta kehikon alareunasta n. 5 cm korkeudelle maasta.

B.

92

Kehyksen valmistelu…

C.

93

Sijoita erilliset lattiakannakkeet tukemaan lautoja kun ympäröit terassin kehyksellä.

D.

94

Päätä kehyksen leveys. Mittaa terassia kiertävän lattiakannakkeen ulkosivulta.

E.

95

Vedä viiva seinään kiinnitettyyn kannatinpalkkiin.

Vaihe 19

A.

96

Merkkaa lattiakannakkeen paikka.

B.

97

Merkkaa myös etureunan kannake.

C.

98

Mittaa ja katkaise 50x150 mm lattiakannake.

D.

99

Kiinnitä palkkikenkä lattiakannakkeen toiseen päähän. Jätä reilu rako kannakkeen ja palkkikengän pohjan väliin.

E.

100

Kiinnitä palkkikenkä molemmin puolin ruostumattomilla 4,8x40 mm ankkuriruuveilla.

Vaihe 20

A.

101

Sijoita lattiakannake takimmaiseen kannatinpalkkiin merkin kohdalle ja kiinnitä palkkikenkä kummaltakin puoleltaan kolmella ankkuriruuvilla.

B.

102

Kohdista lattiakannatin etupalkissa olevan merkin kohdalle ja kiinnitä kahdella 6x100 mm ruostumattomalla ruuvilla.

C.

103

Kiinnitä toinen lattiakannake samalla tavalla.

D.

104

Kiinnitä keskimmäiseen kannatinpalkkiin kahdella vinoon ruuvatulla ruostumattomalla 6x100 mm ruuvilla.

E.

105

Mitta reunimmaisen ja viimeksi asennetun lattiakannakkeen välinen etäisyys.

Vaihe 21

A.

106

Katko kannakepuusta sen pituisia välipaloja. Sijoita välipalat .n 600 mm välein lattiakannakkeiden väliin rungon yläreunan tasalle.

B.

107

Kiinnitä kukin välipala kahdella ruostumattomalla 6x100 mm puuruuvilla ulommaisen lattiakannakkeen läpi ja samoin toisesta päästä vinoon ruuvatuilla ruuveilla.

C.

108

Sijoita useampi välipala nurkkiin antamaan tukea jiirisahatuille kehyslaudoille.

D.

109

Aseta välipalat myös toiseen päätyyn vastaavalla tavalla.

Vaihe 22. Osa 4

A.

110

Rakenna tukeva ja turvallinen runko portaille, jotka yhdistävät terassin puutarhaan.

B.

111

Mittaa ja tee luonnos, josta ilmenee portaiden sijainti, leveys ja korkeus lattiakannakkeen alareunaan.

C.

112

Ollakseen mukava käyttää tulee askelman korkeuden olla 14–20 cm, ihannekorkeuden ollessa 17 cm. Arvioi montako askelmaa tarvitaan.

D.

113

Jaa korkeus askelmien määrällä. Sovita tarvittaessa askelmien määrä mahdollisimman lähelle ihannemittaa.

E.

114

Askelman syvyys ei saa alittaa 24 cm.

Vaihe 23

A.

Portaamme ovat 120 cm leveät ja niissä on 5 askelmaa. Askelmat ovat 20 cm korkeat ja 24 cm syvät.

B.

115

Kohdista portaat mittaamalla ja merkitsemällä leveys terassin runkoon.

C.

116

Poista kaikki kasvualusta ja korvaa se hiekalla tai hienolla kivimurskekerroksella. Näin vältät rikkaruohot terassin alla.

D.

117

Ota mitta lattiakannakkeiden yläreunasta noin viiteen cm:iin ennen maan pintaa.

E.

118

Katkaise 8 kpl saamasi mitan mukaista pätkää painekyllästetystä 45x45 mm runkopuusta.

Vaihe 24

A.

120

Sahaamasi pätkät tulevat toimimaan kannattimina porrasta koottaessa. Kiinnitä neljä kannatinta lattiakannakkeeseen pystysuoraan siten, että ne ovat linjassa portaan leveyttä osoittavien merkintöjen kanssa.

B.

121

Kannattimen yläpään on oltava vähintään 1 cm alempana kuin lattiakannakkeen yläreuna.

C.

122

Kiinnitä 6x100 mm ruostumattomilla ruuveilla.

D.

122

Sahaa 8 kpl 220 cm pituista pätkää painekyllästetystä 50x200 mm runkopuusta.

E.

124

Sijoita portaiden ylimmät sivulaudat kannattimia vasten lattiakannakkeiden alle siten, että ne tulevat ulos 24 cm.

Vaihe 25

A.

125

Kiinnitä ne kannattimiin 6x100 mm ruostumattomilla puuruuveilla.

B.

126

Kiinnitä seuraava sivulautapari ensimmäisen parin alle jälleen 24 cm ulommaksi.

C.

127

Jatka näin kunnes kaikki sivulaudat ovat paikoillaan.

D.

128

Mittaa, katkaise ja ruuvaa kiinni askelmien etulaudat.

E.

129

Vahvista rakenne kaksinkertaistamalla ripustimien määrä.

Vaihe 26

A.

130

Jos portaiden leveys ylittää 60 cm tarvitsevat ne tuekseen lisävahvikkeet. Vahvista portaat silloin lisälaudoituksella ja -kannattimilla. Näin menetellen voit tehdä portaista niin leveät kuin haluat.

B.

131

Merkitse jokaiseen askelman syvyys, 24 cm.

C.

Sijoita betoniset pihalaatat rakenteen alle antamaan lisätukea.

D.

133

Filmimme opastaa sinua onnistuneeseen lopputulokseen!

Vaihe 27. Osa 5

A.

134

Tee terassin lattia 28x120 mm painekyllästetyistä laudoista ruuvaamalla ne lattiakannakkeisiin ja kehystä lattia kehyslaudoilla niin, etteivät lautojen päät jää näkyviin.

B.

135

Katkaise laudasta neljä noin 40 cm pituista mittapalaa. Ruuvaa palat pareittain kehikon etureunaan kohdistaaksesi ensimmäisen laudan.

C.

136

Sijoita ensimmäinen lauta mittapaloja vasten ja varmista, että molemmat päät ulottuvat lähimpänä reunalautaa olevien lattiakannakkeiden yli.

D.

137

Käytä suorakulmaa ja merkitse viivalla lautaan lattiakannakkeen keskikohta.

E.

138

Jätä lautojen väliin sopiva rako pistämällä suorakulma lautojen väliin.

Vaihe 28

A.

139

Kiinnitä lauta jokaiseen lattiakannakkeeseen kahdella 4,2x55 mm ruostomattomalla ruuvilla. Kierrä ruuvi niin syvälle, että kanta uppoaa lautaan vähintään yhden millimetrin.

B.

140

Sijoita toinen lauta paikalleen ja tee rako lautojen väliin suorakulmalla. Kiinnitä ensin kolmella ruuvilla.

C.

141

D.

142

Ruuvaa loputkin ruuvit.

E.

143

Jatkokset on aina tehtävä lattiakannakkeen päälle.

Vaihe 29

A.

144

Sahaa lautojen päät 90 asteen kulmaan jotta jatkoksista tulee siistit.

B.

145

Esiporaa ruuveille valmiit reiät laudan päätyyn. Näin vältät laudan halkeamisen.

C.

146

Tee seuraava jatkos toisen lattiakannakkeen kohdalla jotta kaksi jatkosta ei osu vierekkäin. Näin lattiasta tulee siistimpi ja tukevampi.

D.

147

Mittaa tämän työvaiheen aikana muutama kerta laudan etäisyys seinään ja säädä tarvittaessa rakoja niin, että lattiasta tulee seinän suuntainen.

E.

148

Jätä vielä kaksi viimeistä seinän viereen tulevaa lautaa kiinnittämättä. Mittaa ja tarvittaessa halkaise viimeinen lauta.

Vaihe 30

A.

149

Siirrä toistaiseksi syrjään kaksi viimeistä lautaa.

B.

150

Käytä lautaa käsisirkkelin ohjurina kun suoristat lautojen päät. Aseta ohjurilauta siten, että sirkkelin terä kulkee pitkin alla olevan lattiakannakkeen ulkoreunaa kiinnitä ohjurilauta kohdalleen ruuvipuristimilla.

C.

160

Aseta terän leikkuusyvyydeksi 30 mm. Katkaise laudat.

D.

170

Katkaise laudat.

E.

Vaihe 31

A.

171

Katkaise laudat toisesta päästä samalla tavalla.

B.

172

Sijoita kaksi viimeistä lautaa paikalleen, mittaa sahauskohdat ja katkaise.

C.

173

Kiinnitä lauta tilapäisesti parilla ruuvilla kehikon etureunaan.

D.

174

Merkkaa suorakulman avulla tolppien sijainti ja leveys. Yhdistä viivat 45 mm laudan etureunasta.

E.

175

Irrota lauta ja sahaa pistosahalla merkittyyn kohtaan kolo. Vältät rispaantumista sahaamalla lauta alapuolelta.

Vaihe 32

A.

Laita kehyslauta takaisin paikalleen.

B.

Kohdista toinen kehyslauta. Merkkaa, sahaa tolppien kolot ja tarkista sopivuus.

C.

Merkkaa kehikon ulkomitta ulompaan kehyslautaan. Merkitse lautaan jiirin sahaus suunta.

D.

Merkkaa laudan toinen pää samalla tavalla.

E.

Aseta kehyslaudat sahauspöydälle tolpan kolot vastakkain. Alkaen leveysmerkinnästä merkkaa 45 astetta suorakulman avulla.

Vaihe 33

A.

Sahaa jiirin.

B.

Mittaa ja sahaa päätysivujen kehyslaudat samalla tavalla.

C.

Aseta kehyslaudat paikoilleen ja kiinnitä kahdella ruuvilla jokaiseen kannakkeeseen.

D.

Vaihe 34. Osa 6

A.

Verhoa terassin sivut painekyllästetyistä 28x120mm laudoista tehdyllä “helmalla”, joka peittää runkona käytetyn puutavaran päädyt, jatkokset ja ruuvien kannat. Tällä toimenpiteellä parannat kokonaisvaikutelmaa.

B.

Mittaa ja merkkaa helman ylimmän laudan pituus.

C.

Sahaa kulma 45 asteen kulmaan peittääksesi alla olevien lautojen päädyt.

D.

Sijoita ylin helmalauta lattialaudan tasalle ja kiinnitä se 60 cm välein kahdella ruostumattomalla 4,2x55 mm ruuvilla.

E.

Merkkaa, sahaa ja kiinnitä loput helmalaudat samalla tavalla.

Vaihe 35

A.

Halkaise sahaamalla helman alin lauta pituussuunnassa niin, että alareuna jää n. 5 cm maanpinnasta.

B.

201

Mittaa ja merkitse toiseen lautaan portaan askelman vaatima kolo.

C.

202

Käytä pistosahaa kolon tekemiseen.

D.

203

Sahaa ulkokulma jiiriin ja asenna lauta.

E.

204

Mittaa ja sahaa painekyllästetyt 28x120mm laudat portaan leveyden mittaisiksi.

Vaihe 36

A.

205

Sahaa sirkkelillä askemien sisempien lautojen leveydestä pois 28 mm.

B.

206

Aseta valmiit askelmien laudat paikoilleen ja kiinnitä ruostumattomilla ruuveilla jokaiseen tukipuuhun.

C.

207

Verhoile portaiden päädyt samalla tavalla kuin helman pääty aiemmin.

D.

208

E.

209

Siloita kulmat karkealla hiekkapaperilla.

F.

Vaihe 37. Osa 7

A.

210

Rakenna terassille painekyllästetystä puusta kestävä ja huoltovapaa kaide joka on sekä turvallinen että edustava.

B.

211

Tee kaiteesta 90 cm:n korkuinen mikä on sekä turvallinen että sopii hyvin terassin ulkonäköön ja mittasuhteisiin.

C.

212

Merkitse tolpat 90 cm korkeudelta ja vähennä siitä merkistä kaidepuun paksuus 45 mm. Tee merkintä suorakulman avull

D.

213

Sahaa tolpat merkin kohdalta.

E.

214

Mittaa ja sahaa 85,5 cm pitkä aihio painekyllästetystä 45x95 cm puusta ja sijoita se lisätolpaksi seinää vasten.

Vaihe 38

A.

215

Aseta se vesivaa’alla pystysuoraan…

B.

Kiinnitä etuseinään ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.

C.

217

Sahaa painekyllästetty 45x45 kiinnitysrima toisesta päästä jiriin.

D.

218

Pidä rima paikallaan ja merkitse rima katkaisua varten tolpan keskikohdalta.

E.

219

Kiinnitä rima tolppien ulkopuolelle yläreunaan ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla. Mittaa, katkaise ja kiinnitä loput ylärimat.

F.

220

Sahaa ulkokulmat jiiriin.

G.

221

Mittaa ja merkkaa 100 mm lattiasta ja asenna alempi kiinnitysrima samalla tavalla.

Vaihe 39

A.

222

Sovita kaiteen pystypienojen välit sellaisiksi, että ne sopivat talon muihin kaiteisiin.

B.

223

Halkaise painekyllästetty 28x120 mm lauta kokoon 28x45 mm. Aloita sahaamalla pois laudan pyöristetty reuna

C.

224

Mittaa ylemmän kiinnityslistan yläreunan ja alalistan alareunan välinen mitta.

D.

225

Aseta jiirisaha tähän mittaan ja ala katkoa.

E.

226

Sijoita katkaistut pystypienat tasaisesti tolppien väliin sopivin välein. Aseta pienat parempi puoli ulos puutarhaan päin.

F.

226

Kiinnitä ensimmäinen piena ruostumattomalla 4,2x55 mm ruuvilla.

G.

228

Kohdista vesivaa’alla ja ruuvaa loput 3 ruuvia.

H.

229

Mittaa valittu etäisyys ja kiinnitä loput pienat samalla tavalla.

I.

230

Mittaa tolppien väli ja katkaise 45x45 mm kiinnitysrimoja.

J.

231

Aseta rimat tolppien väliin peittämään pienoissa olevat ruuvinkannat.

Vaihe 40

A.

232

Kiinnitä rimat tolppiin ruuvamalla vinoon ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.

B.

234

Mittaa ja katkaise kaksi painekyllästettyä 45x145 lankkua mittaan 85.5 cm.

C.

235

Sijoita lankut kaiteessa olevaan porrasaukkoon peittämään kiinnitysrimojen päät. Kiinnitä ruostumattomilla 4,8x75 mm ruuveilla.

D.

236

Aseta 45x145 mm lankut kaiteelle niin, että ne tulevat 15 mm kaiteen yli porrasaukkoon.

E.

237

Merkkaa jiiri kulmassa.

F.

238

Sahaa jiiriin…

G.

239

… ja kiinnitä kaidepuu alapuolelta 60 cm välein kahdella ruostumattomalla 4,8x75 mm ruuvilla.

H.

240

Kiinnitä loput kaidepuut samalla tavalla.

I.

Yhdistä kulmien jiirit ruuvamalla ne tiiviisti yhteen.

J.

241

Painekyllästetystä puusta tehty kaide voidaan peitemaalata alkydimaalilla vasta vuoden kuluttua. Painekyllästetty puutavara sisältää suoloja, jotka voivat tunkeutua maalikerroksen läpi ja muuttaa väritystä. Odota vuosi ennen maalaamista, jotta suolat ehtivät poistua puutavarasta.