Sementti 25kg

25kg
Tuotenumero: 0101
Paino: 25
Sementti sekoitetaan eri suhteissa veden ja sora-aineiden kanssa betoniksi, jolloin saadaan haluttu betonivahvuus.
Valitse myymälä tarkistaaksesi varastotilanne
Lähetetään
4-7 arkipäivät sisällä
Klikkaa & nouda
Alkaen
4 69 /kpl
kpl
Sementti 25kg
Sementtiä käytetään rakenteisiin, jotka altistuvat normaalille ympäristölle.

Käyttökohteet

Sementti sekoitetaan sora-ainesten (kivi, sora, hiekka) kanssa käytettäväksi monien erilaisten rakenteiden valamiseen esim. holveihin, lattioihin, seiniin, portaisiin ja parvekkeisiin.

Sekoitus

Valitse sora-aines valmiin betonin laatuvaatimusten mukaisesti. Kaada osa vedestä betonimyllyyn, sitten sementti ja sora-aines ja lopuksi loput vedestä. Sekoita vähintään 10 minuuttia hitaasti sekoittaen. Sementtisäkkiä kohden vettä kuluu n. 15 kg. Lämpötilan ollessa alle +5 ºC, on valamisen jälkeisenä päivänä toteutettava talvitoimenpiteitä.

Laskentataulukko

6 kg sementtiä + 18 kg sora-ainesta + 4 litraa vettä = n. 13 litraa betonia
1 säkki (25 kg) sementtiä + 66 kg sora-ainesta + 14 litraa vettä = n. 50 litraa betonia
1 m³ K40 betonia = 22 säkkiä sementtiä + 1450 kg sora-ainesta + 200–300 litraa vettä
1 m³ K30 betonia = 16 säkkiä sementtiä + 1600 kg sora-ainesta + 200–300 litraa vettä

Riittoisuus

Noin 300–450 kg sementtiä/kuutiometri riippuen betonin laadusta.

Säkkien varastointi

Sementti on pakattu sisäpuolelta muovitettuun säkkiin, joka painaa 25 kiloa. Varastointi mahdollisimman kuivassa ympäristössä. Pitkän varastoinnin jälkeen sementtisäkit voivat tuntua kovilta, koska kuljetusilma on puristunut ulos, joten rullaa säkkejä maassa, jolloin kuiva-aineesta tulee taas irtonaista. Säkkejä ei tule säilyttää maata vasten, sillä maan kosteus voi nopeasti pilata sementin.

Turvallisuus

Sementissä oleva kalkki voi kuivattaa ihoa ja ärsyttää hengitettynä hengitysteitä. Suosittelemme sementtiä käsiteltäessä käytettäväksi suojakäsineitä ja hengityssuojaa, erityisesti sekoituksen aikana, jolloin kuiva-aine pölyää helposti.

Betonin sekoittaminen

Sementti sekoitetaan eri suhteissa veden ja sora-aineiden kanssa betoniksi, jolloin saadaan haluttu betonivahvuus.

Sekoitus on helpointa tehdä betonimyllyssä, johon kaadetaan ensin osa vedestä, sitten sementti ja sora-aines ja lopuksi loput vedestä. Hitaammilla nopeuksilla sekoittaminen kestää vähintään 10 minuuttia. Mikäli betoni sekoitetaan kottikärryssä, kärryyn kaadetaan ensin sora-aines sekä sementti ja vasta sitten vesi.

Muista puhdistaa betonimylly ja työvälineet jälkeenpäin, sillä betonia on vaikeaa irrottaa. Betoni on muotoiltavissa 2–4 tunnin ajan sekoituksesta.

Esimerkkivalu: Laatan valaminen

Betonilaattaan käytetään perussementtiä, hiekkaa, sepeliä ja vettä. Kuiva-aineiden suhde on tässä esimerkissä kaksi osaa hiekkaa, yksi osa sementtiä ja yksi osa sepeliä. Keskiverto määrä standardikokoiseen betonimyllyyn on kuusi lapiollista hiekkaa, kolme lapiollista perussementtiä ja kolme lapiollista sepeliä. Aloita kaatamalla myllyyn noin puoli ämpärillistä vettä ja lisää tämän jälkeen kuiva-aineet, anna sekoittua jonkin aikaa. Mikäli seos vaikuttaa kuivalta, lisää vettä. Anna sekoittua runsaat kymmenen minuuttia, jonka jälkeen se on käyttövalmista.

Valamisen jälkeen

Betonivalu tulee suojata sateelta ensimmäisen vuorokauden ajan peittämällä se muovikelmulla. Tämän jälkeen betonivalua tulee kastella kahdesta kolmeen kertaan vuorokaudessa 3–5 vuorokauden ajan, koska lämpö nopeuttaa kovettumista, joka puolestaan aiheuttaa halkeilua ja heikentää valun kestävyyttä. Se, kuinka paljon ja usein valua joudutaan kastelemaan, riippuu lämpötilasta ja aurinkoisuudesta.

Milloin betoni on kuivunut

Betonia voidaan käyttää pian valamisen jälkeen. Jo vuorokauden kuluttua sille voidaan rakentaa. Kovettumisprosessi jatkuu kuitenkin vielä pitkään. Lopullinen kovuus saavutetaan 28 vuorokauden kuluttua +20 asteen lämpötilassa. +10 asteen lämpötilassa kovettumisaika kaksinkertaistuu.

Valaminen talvella

Kylmässä valaminen nostaa vaikeusastetta, joten suosittelemme ottamaan yhteyttä ammattilaiseen, mikäli lämpötila on alle +5 astetta.

Mikäli sinulla on kokemusta tämän tyyppisestä valutyöstä, noudata seuraavia ohjeita valaessasi matalissa lämpötiloissa: Käytä sekoittamiseen lämmintä vettä (30–40 astetta, enintään 60 astetta) sekä pidä sora-aines lämpimänä siten, että valmiin betonin lämpötila on noin 20–30 astetta. Peitetään valmis valu eristematoilla 3–5 vuorokauden ajaksi.
Merkinnät
GHS05
Syövyttävä
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
Vaaralausekkeet
H315
Ärsyttää ihoa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P304
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P312
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P338
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P351
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P501
Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.
Nopeat tiedot
Tavarantoimittajan tuotenumero 54035