Suomeksi
Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0753-25 29 46
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 17 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Ytterdörr RIMFROST

SNABBA FAKTA

Bredd 9 dm
Dörr med fönster Ja
Fönstertyp Kvadratiskt
Hängning Vänster
Höjd 21 dm
Leverantörens artikelnummer 118103
Paketvikt 45 kg

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Fler produkter från samma kategori