Elementfärg Vit

Artikelnummer: 1860010
Weight: 0.42
Vit elementfärg för användning på alla slags radiatorer och metalldelar som utsätts för värme (upp till 80°C).
Välj butik för att se lagertstatus
Inte tillgänglig online
Leverans inom
2-5 vardagar
Från
12 50 /st
st
= 1,00 st
Elementfärg Vit
Vit elementfärg för användning på alla slags radiatorer och metalldelar som utsätts för värme (upp till 80°C).
Innehåll 400 ml.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.