Fönster

1-luft, U-värde 2,5, 1+1 kopplade
Artikelnummer: 120612
Vikt: 17.28
Ett traditionellt 1+1 kopplat fönster, 2 inåtgående bågar med 3 mm floatglas. Karmdjupet är 131 mm. U-värdet (energivärde) är 2,5.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Hämta i butik
Från
99   /st
st
Fönster
Ett traditionellt 1+1 kopplat fönster, 2 inåtgående bågar med 3 mm floatglas. Karmdjupet är 131 mm. U-värdet (energivärde) är 2,5. Karmens nedre stycke har en stormlist av aluminium.
Karm och båge är skyddsbehandlad med ett färglöst träskyddsmedel (Teknogrund 353), som ger 1 års skydd mot mögel och röta. Inom 1 år måste fönstret ytbehandlas.

Gångjärn och fönsterlås ingår. Ytbeslag och tätningar ingår ej.

CE-märkt produkt.

U-värdet (Energivärdet)

U-värdet ger ett värde på hur bra ett fönster eller en dörr är på att förhindra värme från att lämna en byggnad. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar dörren eller fönstret.

Modulmått

Fönstren säljs i modulmått, exempelvis 10x10, det innebär att uttaget som fönstret ska sitta i ska vara 1000x1000 mm. Fönstret självt är 990x990 mm för att ge justeringsmån.

Rätt skruv

Om fönstret ska fästas i en yttervägg av trä rekommenderas vanliga 70mm karmskruvar. Gäller det en vägg av sten eller tegel används karmskruv i kombination med plugg.
Standard hängning är vänster, men det är möjligt att byta hängning under montering. Det är bara att skruva gångjärnen på andra sidan och täcker hålen med pluggar som följer med i leverans.

Att montera ett fönster

Till att börja med kontrollerar du de befintliga fönsteröppningarna, se till måtten stämmer för de fönster du valt. Därefter plockar du ut de gamla fönsterlisterna och sågar av spikar och skruvar mellan karm och vägg. Karmen lyfts eller sågas sedan ut. Passa på att kontrollera att fästunderlaget för det nya fönstret är friskt och fritt från röta. Håller virket inte måttet måste det bytas ut. Sätter du upp fönsterbrädor kan du nu se till att det blir ett mellanrum mellan dessa och väggen. Sitter brädan för tätt inpå riskerar du kondens (imma.)

Den nya fönsterkarmen ställs därefter på kilar i fönsteröppningen. Kilarna placeras i två par i vardera änden av öppningen, de ska möta varandra, en från insidan och en från utsidan. När karmen vilar på dessa slås ytterligare kilar in på närmast sidornas och överstyckets hörn, de sätts på samma sätt och hamras in från in- och utsidan. Karmen hålls nu på plats av fyra par kilar, kontrollera med ett vattenpass om karmen är i våg och lod, samt om den lutar inåt eller utåt, justera genom att knacka på kilarna.

Mät sedan karmens diagonaler och jämför, är måtten identiska sitter den rakt. Skruva nu in karmskruvarna och avlägsna sidostyckets kilar, de på bottenstycket låter du vara kvar. Kontrollera därefter med vattenpasset att allt stämmer.

Det är sedan dags att hänga på själva fönstret samt kontrollera att öppning och stängning går utan besvär, här kan det bli nödvändigt att efterjustera karmskruvarna. Därefter avlägsnas de resterande kilarna. Efter detta moment återstår att täta fönstret vilket du med fördel gör med drevremsa.

Att isolera fönsterkarm med drevremsa

Drevremsan viks och trycks obruten in i utrymmet runt fönsterkarmen med ett platt verktyg. Det är viktigt att remsan inte packas för hårt eftersom det är mängden varm, stillastående luft i isoleringen som avgör resultatet. Ju mindre drevningsremsan trycks ihop desto mer luft rymmer den, vilket leder till en bättre isolerande effekt. För att isoleringen ska fungera optimalt är det därefter viktigt att se till att drevningen blir diffusionstät (ångtät) på insidan och diffusionsöppen på utsidan. Detta åstadkommer du genom att på insidan låta den åldersbeständiga plasten väggen fästas över dörrkarmen innan fodret sätts upp. På utsidan gör du likadant med vindskyddet (folien eller pappen) som sitter strax innanför fasadbeklädnaden.
Snabba fakta
Antal lufter 1-luft
U-värde 2.5