Finbetong

25kg
Artikelnummer: 0102
Vikt: 25
Ett torrbruk bestående av cement, sand (0-4 millimeter kornstorlek) och tillsatsmedel.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Från
4 79 /st
st
Finbetong
Ett torrbruk bestående av cement, sand (0-3 millimeter kornstorlek) och tillsatsmedel. Det blandas endast med vatten till en användbar betongmassa.

Användningsområde

Finbetong används till gjutningsarbeten både inom och utomhus, där skikttjo
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Spontad Nej