Hittelön butiker

hittelön

Vi söker nya affärsplatser i Finland för att utöka vårt butiksnätverk – vi lovar en hittelön på 5 000 euro

Nu letar vi efter nya affärsplatser på olika orter runt om i Finland. Känner du till en ledig fastighet som skulle kunna passa? Byggmax lovar 5 000 euro i hittelön för tips som leder till att Byggmax öppnar en butik i fastigheten. På sikt strävar vi att växa till ett butiksnätverk på 20–25 anläggningar i Finland.

Vi har i år (2018) i led med vår nya tillväxtstrategi öppnat två nya anläggningar, en i Riihimäki och en i Karleby. Målsättningen är att bredda vårt butiksnätverk ytterligare och därför söker vi nu efter nya potentiella fastigheter på olika orter i Finland. Vi utlovar en hittelön på 5 000 euro för den som tipsar om en fastighet där Byggmax sedan öppnar en ny butik. Tipsen kan skickas direkt till Byggmax landschef Aleksi Virkkunen på adressen [email protected].

Vi söker färdiga hyresfastigheter som passar Byggmax koncept utan desto större omändringar. Orterna som vi i första hand söker lämpliga butiksplatser ifrån är Ekenäs, Forssa, Jyväskylä, Träskända, Kaskö, Kristinestad, Kuopio, Lojo, Nykarleby, Närpes, Pargas, S:t Michel, Tavastehus samt huvudstadsregionen.

Tomtens areal skall vara 8 000–10 000 kvadratmeter och byggnadernas sammanlagda yta (butik och kallhall) högst 2 500 kvadratmeter.

Hittelönen utbetalas till den första personen som tipsat om fastigheten och fastigheten skall vara okänd för Byggmax sedan tidigare. Arvodet betalas inte till fastighetens ägare som hyr ut eller säljer fastigheten till Byggmax.