BYGGMAX VÄRDERINGAR

För att hela tiden utvecklas och nå våra mål arbetar vi Byggmaxare efter sex värdeord.
Värdeorden ligger till grund för vår företagskultur och vi har tagit fram dem tillsammans
inom företaget. Orden fungerar som vägledning både i vardagen och när vi tar svåra beslut.

Att arbeta efter dessa värdeord gör att vi får en härlig arbetsmiljö där alla trivs!

Jag står för det jag tänker, säger och gör. Jag håller det jag lovat och agerar alltid utifrån Byggmax bästa.

Jag väljer att alltid se möjligheter och lösningar. Med mitt positiva sätt att tänka ger jag energi till laget och våra kunder. Allt är möjligt!

Jag ser, lyssnar och försöker förstå alla i min omgivning. Genom att behandla alla andra som jag själv vill bli behandlad bygger vi starka och bra relationer.

Jag ser alla som fantastiska och sprider glädje genom att bjuda på mig själv och mitt leende. Då får vi alla kul tillsammans!!

Jag bjuder på mig själv och ger det lilla extra. Jag är aktivt delaktig och visar ett genuint intresse för både kollegor och kunder.

Jag gör alltid mitt bästa och är härvarande. Vi ska vara världens bästa bygghandel.