Lacknafta 1l

1L
Artikelnummer: 18402
Vikt: 1
Lacknafta används för rengöring av målarverktyg från lacknaftalöslig alkydfärg, till exempel oljefärg.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Från
3 19 /st
st
Lacknafta 1l
Lacknafta används för rengöring av målarverktyg från lacknaftalöslig alkydfärg, till exempel oljefärg.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 993370
DIY Category Houses & Holiday houses
Product requires a certified installer Nej