Lagningskit Bitumen Kerabit

1L
Artikelnummer: 6303289
Vikt: 1
Kerabit Asfaltkitt är en kallflytande svart fiberarmerad asfaltprodukt med pastakonsistens.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
5-10 vardagar
16 00 /st
st
= 1,00 st
Lagningskit Bitumen Kerabit
Kerabit Asfaltkitt är en kallflytande svart fiberarmerad asfaltprodukt med pastakonsistens.
Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Snabba fakta
Varumärke Kerabit