MIDUN LÄTT HANDSPACKEL MEDIUM

Finns i olika storlekar
ART.NR: 18207
Midun Lätt hand- och slarvspackel är ett professionnellt svanmärkt medium-kornigt högkvalitetsspackel som är lättarbetat och med god fyllförmåga. För bred- och skarvspackling av gipsskivor med pappersremsa. Midun lätt hand- och skarvspackel finns i storlekarna 400ML, 3 L och 10 L.
Läs mer
Volym:
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

MIDUN LÄTT HANDSPACKEL MEDIUM

Midun Lätt Hand- och skarv-spackel är ett vattenbaserat, finkornigt lätt handspackel.

Användningsområden

Lämpligt för bredspackling, skarvspackling och reparationer i tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus. Vid skarvspackling på gipsskivor ska pappersremsa användas.

Bruksanvisning

Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel. Torktid: 8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.

Arbetstemperatur: min +5°C
Skikttjocklek: max 4 mm

Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Skarvspackling två gånger på gipsskivor – 0,3 liter/m², bredspackling vid 1 mm skikttjocklek – 1 liter/m².

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Lagring

1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.

Kvalitetstestad av Testfakta

Kommentar från Testfakta: ” Enkel att applicera på samtliga testade ytor. Bra slutresultat och dammfri yta.” Kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning är högt ställda. Spacklet genomgår ett standardiserat testupplägg som omfattar torktid, materialåtgång, applicering på olika underlag, slutresultat och emission av flyktiga organiska ämnen.

För att få en uppfattning om Midun Lätt Hand- och Skarvspackels relativa kvalitet och prestanda, har produkten testats och jämförts med ett spackel från ett marknadsledande varumärke. Resultatet från laboratorietestet visar att produkterna är likvärdiga.

Läs mer
Läs mer
Varumärke Midun