MIDUN LÄTT VÅTRUMSSPACKEL

3L
ART.NR: 18203
Midun Lätt våtrumsspackel är ett professionnellt spackel med högsta prestanda för spackling i våtrum som uppfyller kraven i MVK.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

MIDUN LÄTT VÅTRUMSSPACKEL

Midun Lätt Våtrumsspackel är ett vattenbaserat, finkornigt, lätt hand- och skarvspackel för våtrum.

Användningsområden

Lämpligt för bredspackling, skarvspackling och reparationer i tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i våta och fuktiga utrymmen inomhus. Vid skarvspackling på gipsskivor ska pappers-remsa användas. Uppfyller branschkraven för våtrum: blågrön färg, hög våtskrubb-beständighet och innehåller mögelskydd.

Bruksanvisning

Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel.

Torktid

8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.

Arbetstemperatur: min +5°C
Skikttjocklek: max 4 mm

Spacklade ytor slipas med slippapper kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Skarvspackling två gånger på gipsskivor – 0,3 liter/m², bredspackling vid 1 mm skikttjocklek – 1 liter/m².

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat.

Lagring

1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.
Läs mer
Varumärke Midun