Oljefärg V Vit

3L, fasadfärg, utefärg, vattenburen
ART.NR: 192021
• Fasadfärg
• Skyddar upp till 12 år
• Verkar mot alger och mögel

Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Oljefärg V Vit

Midun Oljefärg V är en vattenbaserad och mycket väderbeständig täckfärg för träfasader utomhus. Färgen är en optimal kombination mellan alkydolja och akrylat som skyddar fasaden upp till 12 år.

Styrkan kommer av att alkydoljan tränger in i träet samtidigt som akrylaten lägger sig som ett väderskydd på träet. Dessutom innehåller färgen långtidsverkande medel mot alger och mögel.

Oljefärg V ingår i ett målningssystem tillsammans med Midun Grundolja och Midun Trägrund Utevilket innebär att bäst resultat uppnås när dessa används tillsammans.

Måla träfasad med oljefärg, Smarta målningstips

Inför målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat.Luft- och yttemperaturen är också viktigt för ett bra resultat, måla inte med Oljefärg V om det är kallare än 8 grader.

Täck och maskera alla detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med skyddsplast.Mycket träd och buskar som växer på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som stimulerar påväxt av alger och mögel. Detta gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som oftast ligger i skugga. Ett tips är därför att undvika att ha träd, buskar och andra höga växter precis intill väggarna.

Förbehandling

Kom ihåg att alltid kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16 % innan du börjar måla.Underlaget ska även vara rent, torrt och fettfritt innan målning.Tidigare målade ytor tvättas först med fasadtvätt, alger och mögel tvättas bort med Altantvätt. Lös färg slipas eller skrapas därefter bort.

Behandla sedan utsatta ställen som ändträ, skarvar och spikställen med Midun Grundoljaoch måla därefter hela ytan med Midun Trägrund Ute.

Nya träytor ska först behandlas med Midun Grundolja på utsatta ställen som ändträ, skarvar och spikställen, därefter ska hela ytan målas med Midun Trägrund Ute.

Målning

Måla sedan två strykningar med Midun Oljefärg, arbeta in den väl i underlaget med en bra blandborstpensel natur/syntet. Måla hellre flera tunna skikt än ett tjockt lager.Tänk på att inte måla direkt i solen eller på solvarma ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 3-5 timmar från målningens avslutande.

Efter målningen

Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i vatten. Förslut burken efter användning.

Var snäll mot moder natur

Häll inte ut färgen i avloppet. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Läs mer
Märkning
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
Leverantörens artikelnummer 192020
Varumärke Midun