Sprayfärg halvmatt Svart

Svart, 400ml
Artikelnummer: 1860012
Vikt: 0.4
Sprayfärg för såväl inom- som utomhusbruk och torkar på några minuter. Kan användas på metall, trä och plast m.m. Halvmatt.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Från
5 95 /st
st
Sprayfärg halvmatt Svart
Sprayfärg för såväl inom- som utomhusbruk och torkar på några minuter. Kan användas på metall, trä och plast m.m. Halvmatt.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 900469
Typ Sprayfärg