Standardcement

Artikelnummer: 0101
Vikt: 25
Cement används för konstruktioner utsatta för normala miljöer.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
4 99 /st
st
Standardcement
Cement används för konstruktioner utsatta för normala miljöer.

Användningsområde

Cement blandas med ballast (sten, grus, sand) för att används vid gjutning av alla typer av konstruktioner t ex valv, golv, väggar, trappor och balkonger.

Bla

Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 54035
DIY Category Houses & Holiday houses