Suomeksi
Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0753-25 29 46
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 17 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Mossborttagningsmedel Bio plus Kerabit
Kerabit Bio Plus är ett biologiskt nedbrytande bruksfärdigt mossborttagningsmedel, med vilket tak, gatsten, staket, markiser osv kan rengöras. Rengör underlaget med borste från löst växtunderlag innan Kerabit Bio Plus används.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 16135
Märke Kerabit
Volym 5 l

Märkning

Frätande
Skadlig
Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.