Suomeksi
Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0753-25 29 46
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 17 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Skickas inom: 5-10 arbetsdagar
Skickas inom: 5-10 arbetsdagar
Visa alla varianter

Varuinformation

Takmassa Bitumen Kerabit
Kerabit Takmassa/Bitumenfärg är en svart, matt skyddsfärg för underhåll av bitumentak. När takmassan torkat bildar den ett tätt och hållbart skyddsskikt. Rör om före användning.
Torktid är 3 - 4 timmar vid 20 °C. Arbetstemperatur +5 till 25 °C. Takmassan förtunnas inte. Blandas väl före och under arbetets gång. Om det behövs flera kärl för att behandla en större yta, bör all bitumenfärg/takmassa blandas i ett större kärl för att undvika färgnyanser. Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar. Strykning utförs med pensel eller borste. Rengör arbetsredskapen med lackbensin/alifatnafta.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 15676
Märke Kerabit
Volym 5 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.