Trossbottenskiva Fibercement

6x550x1200, oorganisk, fuktbeständig
Artikelnummer: 07043
Vikt: 6.73
Fibercementskivan är en mångsidig byggskiva för både invändiga och utvändiga applikationer.
Välj butik för att se lagerstatus
Skickas inom
4-7 vardagar
Hämta i butik
Från
10 95 /st
st
Trossbottenskiva Fibercement
Skivan är en obrännbar, mångsidig byggskiva av fibercement som kan användas i såväl invändiga som utvändiga applikationer. Skivan har utmärkta egenskaper att motstå brand, fukt, buller, stötar och slag. Skivan är dessutom resistent mot mögel och röta samt har även motståndskraft mot de flesta förekommande kemikalier inom t ex industrin.

Främsta egenskaper

• Vädertålig (fukt/värme/kyla)
• Obrännbar
• Stark och slagtålig
• Slät, plan yta med ett likformigt (jämnt) utseende
• Låg vikt
• Lätt att bearbeta
• Kostnadseffektiv
• Miljövänlig
• Tålig mot skadedjur
• Resistent mot röta och svampangrepp
• Minimalt underhåll
• Dimensionsstabil
• Utmärkt ljudisoleringsförmåga

Tillverkad av giftfria naturliga mineraler; huvudsakligen cement, sand, vatten och cellulosafibrer. Den har en unik sammansättning med fysiska och mekanis¬ka egenskaper som gör den överlägsen andra byggskivor. Skivan är stark och hållbar och tappar inte sin styrka på grund av fukt, slag och värme. Skivan är klassad i den högsta kategorin för obrännbart material A1 och uppfyller kravet för tändskyddande beklädnad.

Användningsområden

Skivans egenskaper tillsammans med sin relativt låga vikt (1300 kg/m3) gör att har ett brett användningsområde, främst som beklädnadsskiva i till exempel förråd, garage, soprum, miljöstationer, skolor, idrottsanläggningar, hotell, sjukvård, bastu, lantbruk, industri, mm. Skivan kan även användas till uppbyggnad av mellanväggar, som vindskyddsskiva, takfotsinklädnad, fasadbeklädnad, gavelspetsar, sockelskiva, blindbottenskiva, formsättning med mera.

Står emot slag och stötar, uppfyller brandkrav, klarar värme och/eller kyla utan att tappa sina egenskaper och ger på så sätt en fukt- och brandsäker konstruktion. Skivan har dessutom goda ljudegenskaper.

Montering

Byggskivan bearbetas med vanliga verktyg och är lätt att spika eller skruva i. Använd lämpligen självborrande skruv med försänkt huvud i dimension 3,9-4,2 x 25-45 mm, ingen förborrning erfordras. Skivan monteras på regelstomme av stål eller trä med c/c avstånd max 600 mm och med bakomliggande kortlingar c/c 1200 mm. Skivans kanter måste alltid understödjas av regel. Avstånd till befintligt golv bör vara 6 mm.

Infästning sker med spik eller skruv, minst 12 mm från kanten och med centrumavstånd max c/c 200 mm. Vid skivans hörn ska avståndet till kanten vara min 50 mm. Centrumavstånd för spik/skruv i skivans mittenrad ska vara max c/c 300 mm.

Skivan kan monteras kant i kant eller med öppna fogar. Vid utvändig montering ska skruvar vara rostfria. Skivans horisontella skarvar bör täckas med foglist för att skydda kanter/konstruktionen från fuktinträngning. Alternativt kan skivskarven tätas med fogmassa.

Skivan kan kapas med rits eller såg. Såg bör vara försedd med dammsugare, speciellt om sågning sker inomhus. Använd andningsmask och skyddsglasögon vid bearbetning.

Håltagning sker genom att använda vanligt snabbstålsborr eller med sticksåg.

Fibercementskivan kan lämnas obehandlad, men vid utvändig (exteriör) användning bör den målas eller beklädas av estetiska skäl. För bästa resultat bör målning ske inom 90 dagar efter montering.

Teknisk data

Densitet: 1300kg/m3
Brandklass: A1 (obrännbar)
Värmeledningsförmåga: 0,24 W/mK
Värmeutvidgningskoefficient: 0,007 mm/mK
Vattenabsorption: 33 %
Luftljudreduktion: 6.0mm - 25dB, 9.0mm - 28dB, 12.0mm - 30dB
Dynamisk E-modul (böjstyrka): > 7 MPa
Längd- och bredd tolerans: +0/-2 mm
Tjocklekstolerans: +/- 0,5 mm
Snabba fakta