ASETONI 1L

För avfettning och annan rengöring av t.ex. trä- metall- plast- och glasytor
Tuotenumero: 1849912
Asetoni soveltuu ohenteeksi tietyille maalityypeille sekä puhdistusaineeksi öljy- ja rasvatahroille. Voidaan käyttää myös pintojen esipuhdistukseen ennen pintakäsittelyä.
Näytä enemmän
Alkaen
kpl
Varastosaldo Valitse myymälä
Valitse myymälä nähdäksesi varaston tilan
Osta verkosta
Anna postinumerosi toimitus- ja varastotietoja varten.
Hae postinumeroa

ASETONI 1L

Asetoni soveltuu ohenteeksi tietyille maalityypeille sekä puhdistusaineeksi öljy- ja rasvatahroille. Voidaan käyttää myös pintojen esipuhdistukseen ennen pintakäsittelyä.

Vahva liuotin, tarkista soveltuvuus puhdistettavalle pinnalle tai koekäytä pienellä alueella.
Näytä enemmän
Merkinnät
GHS02
Palovaarallinen
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
Vaaralausekkeet
EUH066
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H225
Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P304
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P338
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P351
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P501
Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.