Saumausvaahto 500ML Midun Basic

Tuotenumero: 18105
Midun Basic saumausvaahto on nopeasti kovettuva ja laajeneva saumausvaahto tiivistämiseen, eristämiseen, täyttämiseen ja korjaamiseen. br> Kiinnittyy erittäin hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin ja eristää hyvin ääntä ja lämpöä.
Näytä enemmän
kpl
stock
Varastosaldo Valitse myymälä
Valitse myymälä nähdäksesi varaston tilan
delivery-truck
Osta verkosta
Anna postinumerosi toimitus- ja varastotietoja varten.
close
Hae postinumeroa

Saumausvaahto 500ML Midun Basic

Midun Basic saumausvaahto on nopeasti kovettuva ja laajeneva saumausvaahto tiivistämiseen, eristämiseen, täyttämiseen ja korjaamiseen. Saumausvaahto kiinnittyy erittäin hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin ja eristää hyvin ääntä ja lämpöä.

Saumausvaahto on tarkoitettu tiivistämiseen ja eristämiseen taloissa, veneissä, asuntovaunuissa jne., karmien ja seinän, seinän ja lattian ja katon välissä sekä putkien läpivienneissä. Kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin polyeteeniä ja silikonia lukuun ottamatta.

Käyttöohje

Pintojen on oltava puhtaita eikä niissä saa olla pölyä eikä öljyä. Ravista pulloa 10–15 kertaa ja asenna suutin. Säädä vaahdon määrää taivuttamalla suutinta pulloa kohti. HUOM. Pulloa on pidettävä venttiili alaspäin! Kevyesti kostutetut pinnat editävät vaahdon tarttumista ja kovettumista. Täytä saumasta 30–40 % ja anna vaahdon laajeta. Leikkaa tarvittaessa ylimääräinen vaahto pois 20–60 minuutin kuluttua. Levitä vaahto niin, että vaahdon ja peitelistan väliin jää ilmarako. Jos sauma tulee puuta vasten, kosteuspitoisuus ei saa nousta yli 15 %.

Kovettunut vaahto on suojattava auringonvalolta.

Ympäristö ja terveys

Tuote sisältää ponnekaasua, joka on helposti syttyvää. Tuote voi ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita hengitettäessä ja ihokosketuksessa.

Tuote on vaarallinen. Käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai tyypin A2 hengityssuojainta. Noudata Työterveyslaitoksen isosyanaatteja koskevia ohjeita. Painesäiliöön ei saa kohdistua yli +50 ºC:n lämpötila.
Tekniset tiedot Materiaalityyppi: 1-komp. polyuretaanivaahto
Väri: Beige
Työlämpötila: Pakkauksen lämpötilan oltava +20 °C, tilan väh. +10 °C ja maks. +30 °C.
Kovettumisaika: Kosketuskuiva n. 10 min.
Työstettävissä: n. 30 minuutin kuluttua, kokonaan kovettunut n. 12 tunnin kuluttua.
Sallittu sauman liikkuvuus: ±10 %
Lämmönkestävyys: -40 °C–+90 °C
Vanhenemisen: kestävyys
Erittäin: hyvä.
Kovettunut vaahto ei ole UV-säteilynkestävä ja se on suojattava suoralta auringonvalolta.
Suljettujen solujen määrä n. 80 %
Ponnekaasu: Butaani-propaani
Puhdistus: Kovettumaton vaahto poistetaan asetonilla tai mineraalitärpätillä. Kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.
Pakkaus: 500 ml -> 20 l vaahtoa
Varastointi: 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa. Pakkaus säilytettävä pystyssä. Venttiili voi tukkeutua, jos pakkausta säilytetään vaakatasossa.
Näytä enemmän
Merkinnät
GHS02
Palovaarallinen
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
GHS08
Vakava terveysvaara
GHS09
Ympäristövaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229
H315
Ärsyttää ihoa.
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332
Haitallista hengitettynä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H334
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H351
Epäillään aiheuttavan syöpää.
H362
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H373
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H413
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
Turvalausekkeet
EUH208
Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
P101
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103
Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P263
Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.
P271
Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P304
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P338
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P351
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P410
Suojaa auringonvalolta.
P412
Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P501
Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.
Tavaramerkki Midun Basic
Tavarantoimittajan tuotenumero 18105