Lakkabensiini 1l

Mineraalitärpätti, 1L
Tuotenumero: 18402
Mineraalitärpättiä käytetään liuotinpohjaisten maalien, kuten öljymaalin, poistamiseen pensseleistä ja muista työvälineistä.
Näytä enemmän
kpl
Varastosaldo Valitse myymälä
Valitse myymälä nähdäksesi varaston tilan
Osta verkosta
Anna postinumerosi toimitus- ja varastotietoja varten.
Hae postinumeroa

Lakkabensiini 1l

Mineraalitärpättiä käytetään liuotinpohjaisten maalien, kuten öljymaalin, poistamiseen pensseleistä ja muista työvälineistä.
Näytä enemmän
Merkinnät
GHS02
Palovaarallinen
GHS08
Vakava terveysvaara
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
GHS09
Ympäristövaara
Vaaralausekkeet
EUH066
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H226
Syttyvä neste ja höyry.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.
P261
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P273
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P301
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331
EI saa oksennuttaa.
P501
Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.
Tavarantoimittajan tuotenumero 993370