KIVILIIMA BOSTIK

Vaahtomuotoinen kiviliima, 500 ml
Tuotenumero: 180104
seiniin, muureihin tai muihin tilaa jakaviin rakenteisiin, jotka eivät ole kantavia. Perfect Seal Stone Adhesivella muuraaminen on huomattavasti nopeampaa ja muurausjälki siistimpi muurauslaastiin verrattuna.
Näytä enemmän
kpl
Varastosaldo Valitse myymälä
Valitse myymälä nähdäksesi varaston tilan
Osta verkosta
Anna postinumerosi toimitus- ja varastotietoja varten.
Hae postinumeroa

KIVILIIMA BOSTIK

1-komponenttinen polyuretaaniliimavaahto rakennuskivien/harkkojen ja kivien kiinnittämiseen seiniin, muureihin tai muihin tilaa jakaviin rakenteisiin, jotka eivät ole kantavia. Perfect Seal Stone Adhesivella muuraaminen on huomattavasti nopeampaa ja muurausjälki siistimpi muurauslaastiin verrattuna. Liimaaminen vähentää pölyä työympäristössä eikä työkaluja tarvita. Taloudellinen menetelmä, joka säästää sekä aikaa että rahaa. Levitetään mukana toimitettavalla suukappaleella.

Kättöalue

Liima suurella pysyvyydellä – voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Käytetään muissa kuin kantavissa rakenteissa/seinissä sekä muissa kuin palonkestävissä rakenteissa. Käytetään vaakasuuntaiseen liimaamiseen – ei ripustamiseen pystysuoriin pintoihin. Suojaa liimasauma UV-säteilyltä/auringonvalolta työn päätteeksi. Tarkista tarttuvuus pintaan, sillä eri pintojen ominaisuudet vaihtelevat. Kiinnittyy myös esimerkiksi solumuoviin, metalliin ja puuhun.

Työohje

Puhdista työskentelypinta pölystä, irtopartikkeleista, rasvasta ja öljystä ennen käyttöä. Pidä pullo pystysuorassa asennossa ja kierrä se kiinni suukappaleeseen. Tartu suukappaleeseen yhdellä kädellä ja kierrä pulloa toisella kädellä. Varmista kiertämisen aikana, ettei suukappaleen edessä ole mitään. Älä kierrä suukappaletta pulloon venttiili käännettynä alaspäin. Kun suukappale on asennettu paikalleen, ravista pulloa voimakkaasti vähintään 20 kertaa ja kierrä se käyttöasentoon niin, että pullon pohja on ylöspäin. Kostutettu pinta takaa paremman tuloksen. Liima-/vaahtomäärää voi säädellä suukappaleen liipaisimella. Käyttölämpötila 0–35 °C. Säiliön säilytyslämpötila +5–25 °C, paras tulos +20 °C. Perfect Stone Adhesive muodostaa ohuen liimakerroksen, kun liima tulee ulos suukappaleesta. Kivipinnat on liitettävä yhteen heti. Liimaa on levitettävä harkolle sekä vaaka- että pystysuuntaiselle pinnalle. Kovettumattoman liiman voi poistaa asetonilla, kovettuneen liiman mekaanisesti. Voit poistaa kovettuneen kiviliiman esimerkiksi terävällä tasoituslastalla muuraustyön valmistuttua.

Työsuojelu

Työturvallisuuden ja oikeiden henkilönsuojainten käytön varmistamiseksi käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Mukana toimitettavien suojahanskojen käyttö on tärkeää.
Näytä enemmän
Merkinnät
GHS01
Räjähtävä
GHS02
Palovaarallinen
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
GHS08
Vakava terveysvaara
GHS09
Ympäristövaara
Vaaralausekkeet
H204
Palo- tai sirpalevaara.
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229
H315
Ärsyttää ihoa.
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332
Haitallista hengitettynä.
H334
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H351
Epäillään aiheuttavan syöpää.
H362
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H373
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H413
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
Turvalausekkeet
P101
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103
Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P263
Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.
P271
Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P304
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P338
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P351
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P403
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P410
Suojaa auringonvalolta.
P501
Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.
Tavaramerkki Bostik