Studie: Byggande är finländarnas populäraste sommarsyssla - tydliga skillnader mellan kvinnliga och manliga byggare


Majoriteten av finländarna kan inte såga rakt och slår sig på fingret med hammaren. Detta hindrar dock inte gör-det-själv-semesterfirarna som bor i småhus eller stuga, av vilka fyra av fem kommer att bygga någonting i sommar. På andra plats blir till och med grillningen och solandet. Detta framgår av Byggmax stora nordiska byggstudie i vilken 1 001 finländska småhus- och stuginvånare deltog.

 

Det finns ingen bättre tid för en finländare att bygga än under sommaren. Bland ägarna till ett småhus eller en stuga planerar 77 % att bygga någonting i sommar. På andra plats blir till och med grillning och solande, som de tillfrågade kommer att ägna sig åt. Aktiviteterna står för 74 % och 41 % i den nämnda ordningen.

 

I våra drömmar blir gården i skick och den får en ny terrass

Det populäraste sommarbyggandet är iståndsättning av gården och trädgården (48 % av de tillfrågade), terrassbygge (36 %) samt målning och tapetsering (36 %). Kvinnorna rapporterar oftare än män dessa tre som sina mål. Männen däremot har oftare än kvinnorna för avsikt att bygga och renovera förrådsutrymmen, biltak och -garage, bastur, yttertak och golv.

- Nu under coronatiden har vi lagt märke till att entusiasmen för gör-det-själv-byggandet har fortsatt att öka. Byggandet upplevs som en rolig syssla och det är mer än bara en prestation. Sommaren syns särskilt på våra upphämtningsgårdar som är fulla av kunder som kommer och hämtar terrassvirke och annat byggmaterial. Även färdiga terrassglas säljs nu i stora mängder, berättar Byggmax landsdirektör Aleksi Virkkunen.

 

Kvinnorna bygger mer resultatinriktat, männen bygger mer känslomässigt

I Finland har man en mer praktisk inställning till byggande. En klar majoritet bygger för att se resultat och lösa problem (61 % av de tillfrågade). Nästan lika viktigt är det att bygga ett bättre hem för sig själv och sin familj (47 %). De kvinnliga byggarna motiveras oftare än männen av slutresultaten och problemlösningen (67 % av kvinnorna, 55 % av männen). Att bygga bättre hem för sig själv or sin familj är också viktigare för kvinnor än för män (52% av kvinnorna, 42% av männen).

Hos männen framträder oftare än hos kvinnorna den känslomässiga sidan av byggandet: De berättar oftare än kvinnorna att de bygger, eftersom de vill känna sig händiga (männen 33 %, kvinnorna 23 %) eller för att vill koppla av (männen 27 %, kvinnorna 21 %).

Det mest irriterande i byggandet är att projekten inte blir slutförda, men männen och kvinnorna har olika synsätt på ofullbordade arbeten. Av kvinnorna berättar 57 % att de irriterar sig på att projekten inte blir slutförda, medan endast 43 % av männen håller med om samma sak.

 

Byggandet förenar paren – kvinnorna vill att deras make ska vara aktiv

I de finländska familjerna beslutar man tillsammans om byggandet. Nästan 70 % säger att de fattar bygg-och renoveringsbeslut tillsammans med maken/makan. Enligt kvinnornas åsikt fattas gemensamma beslut oftare än vad männens åsikt är om samma sak. Hur som helst orsakar inte den tid som läggs ned på byggande någon svartsjuka – enbart några procent anser att den egna maken/makan bygger för mycket. Av kvinnorna skulle 15 % till och med önska att deras makar skulle bygga mer.

 

Bekymmerslösa män har en starkare tro på sina färdigheter än vad kvinnor har – de gör dock mera små byggnadsfel

Finländarna anses traditionellt vara ett gör-det-själv-folk. I Finland bygger både män och kvinnor, eftersom 71 % av männen och 63 % av kvinnorna uppgav att de hade byggt eller renoverat under de senaste 12 månaderna.

Männen verkar tro på sina färdigheter klart mer än vad kvinnorna gör. Endast 9 % av männen säger att han inte alls är någon proffsig byggare. Kvinnor är lite mer osäkra – eller mer ärliga – när det gäller sina färdigheter, eftersom 62 % av dem uppskattar att deras färdigheter är små eller obefintliga. Det är därför förvånande att kvinnor mer sällan än män säger att de har sågat snett, slagit sig med hammaren på fingret eller gjort mätningsfel.

- De finländska kvinnorna underskattar i onödan sina färdigheter. Traditionellt har kunden i järnaffären varit en man, men allt oftare är den huvudsakliga köparen en kvinna. Medan män och kvinnor har olika syn på byggandet, ser vi inte någon skillnad i inköpsbeteendet mellan könen, beskriver landsdirektören Aleksi Virkkunen.

- Den viktigaste trenden är ökningen av e-handelns roll. Produkterna och deras priser granskas noggrant i förväg på nätet, varefter man enkelt och effektivt köper dem från upphämtningsgården. Det förekommer inte tillgänglighets- eller prisöverraskningar, eftersom affärsspecifik lagerinformation finns tillgänglig. Den här våren är det alltfler som gör sin beställning på nätet och hämtar sedan den färdigt plockade leveransen från affären, fortsätter Virkkunen.

 

Byggmax känner finländarna som byggare

Byggmax har studerat finländarnas åsikter och beteende i anknytning till byggande genom en enkät som genomfördes under tiden 28.1-3.2.2020. Studien genomfördes av Kantar SIFO AB, den genomfördes samtidigt i Finland, Sverige och Norge. I Finland deltog 1 001 personer som ägde ett egnahemshus, en sommarstuga eller något annat fritidshus.

 

Exakta frågor och mer intressanta resultat hittar du i resultatbilagan.