Gasolflaska 11kg - Säljs endast i butik

11 kg stålflaska avstängningsventil
ART.NR: 184107
Gasolflaska från GasOne som rymmer 11 kg gasol.

Obs! Säljs endast i butik
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Gasolflaska 11kg - Säljs endast i butik

Gasolflaska från GasOne som rymmer 11 kg gasol.

Obs! Flaskan säljs inte separat. För att få en komplett fylld gasolflaska måste både en tomflaska och gasol köpas.

Säljs endast i butik

Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS04
Gas under tryck
Faroangivelser
H220
Extremt brandfarlig gas.
H280
Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P377
Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P381
Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
P410
Skyddas från solljus.
Leverantörens artikelnummer TER11PV