Impregnerad 100x100

ART.NR: 08799100
Om vårt virke
Byggmax virke kommer i fallande längder mellan 2,7 m – 5,4 m med 30 cm intervaller.
Vänligen observera att det kan variera mellan våra butiker vilka längder som finns inne. Besök din Byggmax-butik för att se vilka längder som finns i lager.

Reglar används normalt för att bygga upp stommen i en konstruktion. Kan även användas i staket och grindkonstruktioner.
Läs mer
m
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Impregnerad 100x100

Gran eller Fur


Allt NTR-klassat virke består av Furu (tall), och BYGGmax säljer bara NTR-klassat virke. Cellstrukturen på gran är nämligen sådan att det inte går att trycka in impregneringsvätska i detta träslag. Granbrädan får en tryckimpregnerad ”look” på ytan, men ett i det närmaste uteblivet rötskydd. Impregnerat virke (Fur) används där man vill ha skydd mot Rötsvampar och insekter (t ex husbock).

Genomtryckt virke


En stock består av en Kärna, och runt den finns något som man kallar för Splint. Kärnan är så hård att det inte går att trycka in impregneringsvätska där, med det gör ingenting för kärnan innehåller s.k. pinosylvinfenoler, som ger träet i kärnan har en naturlig impregnering (kärnvirke).
Den omgärdande splinten är däremot rötbenägen, men köper man NTR-klassat virke kan man alltid vara säker på att splinten är genomtryckt och har ett fullgott rötskydd.

Giftigt


Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Tryckverket. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Kontroll av träskyddsmedel


De instanser som löpande genomför kontroller på NTR-klassade anläggningar är:
Inspecta Sertifiointi OY ja Finotrol Oy.

FÖR VIRKE I KONTAKT MED MARK & VATTEN


Samt virke i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd.

Behandling


NTR A-klassat virke får innehålla Crom (Cr), men inte arsenik eller andra tungmetaller. Av miljöskäl har emellertid de flesta av BYGGmax leverantörer valt att inte använda Crom vid rötskyddsbehandlingsprocessen. Koppar används som huvudsakligt verksam beståndsdel i impregneringsvätskan.
Produktinformation finns vid varje försäljningsplats. Dessutom kan BYGGmax på uppmaning tillhandahålla produktdatablad.

Användningsområde för NTR A-klassat virke


Virket skall användas i kontakt med mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras. Virket kan användas i konstruktionsdelar som kräver ett långsiktigt skydd. Fast anbringade i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten.

Infästningar


Opartiska tester visar att de salter som finns i det tryckimpregnerade virket angriper den traditionella trallskruven betydligt kraftigare än vad som tidigare varit känt. Rostangreppet sker där skruvskallen möter skruvkroppen. Anledningen till att angreppet sker just där är att miljön med syre, salt, och fukt strålar samman vid denna punkt. Det finns risk för att vanlig trallskruv rostar sönder på mycket kort tid.
Tryckimpregnerat trall skall fästas med rostfri skruv eller likvärdig infästning som klassats enligt korrosivitetsklass 4.

Produktinformation


Produktinformation finns vid varje försäljningsplats. Dessutom kan BYGGmax på uppmaning tillhandahålla produktdatablad.

Återvinning


Det är enligt lag förbjudet att som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt tryck-impregnerat virke. Virket innehåller koppar och ska lämnas in till kommunens miljöstation. De bränner upp virket i förbränningsanläggningar, där man har möjlighet att återvinna kopparn ur askan.

Användningsområde


Den är framtagen att användas för lodräta konstruktionslösningar utomhus. Då 70x70 är NTR A – impregnerad kan den användas i byggnationer som medför att den har permanent kontakt med mark.

Infästningar


Stolpen skruvas med rostfri skruv eller protect 4, Vid tung belastning används franska bult. (Förborrning och försänkning med plattborr rekommenderas).

Plintbeslag


Anslutningsmåttet på plintbeslag är oftast 75 mm. Detta beror på att de är utformade att även passa ohyvlat virke. Övermåttet försvinner då man drar fast stolpen i plintjärnet.
Vid montering i prefabricerade plintar, (eller i plintbeslag) rekommenderar BYGGmax att man använder franska skruv, dessa drar fast på ett föredömligt sätt. Längden på skruven bör anpassas så att den räcker in till stolpens centrum. När man placerar stolpen i plintbeslaget bör man sträva efter att ha en liten distans mellan stolpens underkant och beslaget. Med denna enkla åtgärd hindrar man stolpens ändträ från att stå och suga upp vatten som samlats vid regn.
Läs mer