Impregnerad 50x125

ART.NR: 08750125
Virkeslängderna varierar mellan våra butiker. Normalt finns det 2-3 olika längder mellan 2,7-5,4 m.
Kontakta din närmaste Byggmax -butik och fråga vilka virkeslängder vi har i hyllan just nu. Spana in butiksspecifika telefonnummer och servicetider här.
Läs mer
m
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Impregnerad 50x125

Gran eller Fur


Allt NTR-klassat virke består av Furu (tall), och BYGGmax säljer bara NTR-klassat virke.
Cellstrukturen på gran är nämligen sådan att det inte går att trycka in impregneringsvätska i detta träslag. Granbrädan får en tryckimpregnerad ”look” på ytan, men ett i det närmaste uteblivet rötskydd.
Impregnerat virke (Fur) används där man vill ha skydd mot Rötsvampar och insekter (t ex husbock).

Genomtryckt virke


En stock består av en Kärna, och runt den finns något som man kallar för Splint. Kärnan är så hård att det inte går att trycka in impregneringsvätska där, med det gör ingenting för kärnan innehåller s.k. pinosylvinfenoler, som ger träet i kärnan har en naturlig impregnering (kärnvirke). Den omgärdande splinten är däremot rötbenägen, men köper man NTR-klassat virke kan man alltid vara säker på att splinten är genomtryckt och har ett fullgott rötskydd.

Giftigt


Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Tryckverket. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Kontroll av träskyddsmedel


De instanser som löpande genomför kontroller på NTR-klassade anläggningar är:
Inspecta Sertifiointi OY ja Finotrol Oy.

FÖR VIRKE OVAN MARK


Detta virke bör inte användas i markkontakt eller vatten.

Behandling


NTR AB -klassat virke får inte innehålla Crom (Cr), arsenik eller andra tungmetaller.
Man använder koppar som huvudsakligt verksam ingrediens i impregneringsvätskan.
Produktinformation finns vid varje försäljningsplats. Dessutom kan BYGGmax på uppmaning tillhandahålla produktdatablad.

Användningsområde för NTR AB-klassat virke


Virket skall användas i kontakt ovan mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras. Virket ska inte användas i mark- och vattenkontakt p g a begränsad beständighet

Infästningar


Opartiska tester visar att de salter som finns i det tryckimpregnerade virket angriper den traditionella trallskruven betydligt kraftigare än vad som tidigare varit känt. Rostangreppet sker där skruvskallen möter skruvkroppen. Anledningen till att angreppet sker just där är att miljön med syre, salt, och fukt strålar samman vid denna punkt. Det finns risk för att vanlig trallskruv rostar sönder på mycket kort tid. Tryckimpregnerat trall skall fästas med rostfri skruv eller likvärdig infästning som klassats enligt korrosivitetsklass 4.

Återvinning


Det är enligt lag förbjudet att som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt tryck-impregnerat virke. Virket innehåller koppar och ska lämnas in till kommunens miljöstation. De bränner upp virket i förbränningsanläggningar, där man har möjlighet att återvinna kopparn ur askan.

Användningsområde


Reglar används normalt för att bygga upp stommen i en konstruktion.
Kan även användas i staket och grindkonstruktioner.

Infästningar


På senare tid har det blivit allt vanligare att man använder sig av skruv (istället för spik) då man monterar regelverk. Detta beror framförallt på att opartiska tester visat sig att den traditionella varmförzinkade spiken rostar upp snabbare då den är i kontakt med tryckt virke, än man tidigare trott. Skruvens längd bör inte understiga 75mm.

Spik


I de fall man trots allt väljer att spika ihop sin konstruktion av tryckt virke, används vanligtvis varmförzinkad trådspik dim. 100 x 3,4mm (4”).
Läs mer