Akrylfog 300ml Midun

Svanenmärkt, latexfog, vit
ART.NR: 18180
Miljöanpassad akrylatbaserad fogmassa med god vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas och målade ytor.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Akrylfog 300ml Midun

Miljöanpassad akrylatbaserad fogmassa med god vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas och målade ytor.

Avsedd för tätning och utjämning av fogar inomhus t ex fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventilations- och rörgenomföringar liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. Produkten kan även användas för tätning av fogar vid montering av gipsskivor. Fogmassan bör inte appliceras på fuktiga ytor och ska inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt, t ex i bassänger.

Fogen missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande färger.

Ytor som ska fogas skall vara rena, torra och fria från damm. Metallytor avfettas och löst sittande färg slipas bort. På starkt sugande underlag skall fogytorna förstrykas med en primer bestående av 1 del fogmassa + 2 delar vatten. Låt torka ordentligt. Applicera fogmassan med fogpistol eller tryckluftspruta. Pressa fogmassan mot underlaget så att inga luftfickor bildas. Avjämna direkt efter applicering med lämpligt verktyg som spackel eller fuktad svamp. Verktygen rengörs direkt efter användning med vatten. Ta bort fläckar och spill på samma sätt.

Vid djupa fogar använd bottningslist med slutna celler.

Väl tömda emballage lämnas till godkänd återvinningsanläggning för återvinning. Flytande rester får inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till godkänd avfallsanläggning för destruktion.

Teknisk information

Användningstemperatur: +5 °C till +30 °C
Yttorr efter ca 30 min. Genomhärdad efter 1-3 dygn beroende av temperatur och luftfuktighet.
Temperaturbeständighet för härdad fog: -30 °C till + 70 °C
Maximal fogrörelse: +/- 10% totalt
Beräknad materialåtgång se tekniskt datablad.
Läs mer
Märkning
EU
Faroangivelser
H208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Varumärke Midun