MIDUN GROVSPACKEL

10L
ART.NR: 18210
Midun Lättspackel Grov är ett svanmärkt vattenbaserat grovkornigt lätt handspackel med extra hög fyllförmåga.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

MIDUN GROVSPACKEL

Midun Lättspackel Grov är ett vattenbaserad grovkornigt lätt handspackel med extra hög fyllförmåga och vidhäftning. Minimal krympning.

Användningsområden

Lämpligt för spackling av murade och putsade ytor, tegelväggar etc. och för reparation av skador och håligheter inomhus i torra utrymmen. Önskas en finare yta, efterspackla med Byggmax Lätt Handspackel.

Bruksanvisning

Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel.

Arbetstemperatur: min +5°C
Torktid: 8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.

Skikttjocklek vid i-spackling

Max 15 mm. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas av och grundas före tapetsering eller målning. Överspackling med medium eller fin spackel samt ny slipning rekommenderas. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Bredspackling vid 1 mm skikttjocklel - 1 liter/m².

Rengöring

Verktyg rengöres med vatten.

Lagring

1 år vid + 10°C till + 20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.
Läs mer
Märkning
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Leverantörens artikelnummer 18210