MIDUN RULLSPACKEL MEDIUM

12L
ART.NR: 18200
Midun svanenmärkt lätt rullspackel ger en snabb och komfortabel bredspackling över större ytor.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

MIDUN RULLSPACKEL MEDIUM

Midun rullspackel är ett vattenbaserat, finkornigt lätt handspackel speciellt utvecklat för att enkelt kunna appliceras med en roller.

Användningsområden

Midun rullspackel har en speciell konsistens som gör det möjligt att bredspackla lite större ytor snabbare med roller och med mindre ansträngning. Spacklet är avsett för tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus.

Bruksanvisning

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med en 18 – 23 cm bred roller och spacklas ut med 25 – 30 cm stålspackel.

Torktid

8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.

Arbetstemperatur: min +5°C
Skikttjocklek: max 4 mm

Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek - 1 liter/m².

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat.

Lagring

1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs mer
Märkning
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Leverantörens artikelnummer 18200