Genom att köpa Siniristiprodukter stödjer du samtidigt finländskt företagande.

Sinistri sarjaSinistri sarja

Alla Siniristiprodukter har tillverkats i Finland eller anskaffats av inhemska varuleverantörer.

Vanliga frågor och svar:

1. Vad betyder Siniristimärket?
Siniristimärket talar om att produkten är en finländsk företagares produkt. Genom att köpa en produkt i Siniristiserien stöder konsumenten inhemskt företagande.

2. Vem är Siniristiserien riktad till?
Produkterna i Siniristiserien är riktade till alla som vill köpa högklassiga inhemska byggvaror och samtidigt stödja finländskt företagande. 3. Används Siniristimärket endast av Byggmax och beviljas det endast för produkter som Byggmax säljer?
Ja, Siniristimärket har lanserats av Byggmax och det beviljas endast produkter som uppfyller kriterierna och säljs hos Byggmax.

4. Vilka produkter hör till produktgruppen Siniristi?
Siniristimärket kan beviljas en produkt som producerats av ett finländskt företag. Företaget ska alltså ha ett finländskt FO-nummer. Produkten kan tillverkas i Finland eller utomlands. Siniristimärket skiljer sig från det redan etablerade märket Nyckelflaggan på så sätt att alla finländska företags produkter är Siniristiprodukter oberoende av tillverkningslandet.

Exempel på Siniristiprodukter:
• Allt impregnerat trä
• Paroc – isoleringsull
• Finnfoam – Finnfoamisolering
• Weckmann – takplåt
• Meltex – regnvatten- och dräneringslösningar
• Biolan – mull, täckbark, gödslingsmedel
• Kerabit – takpapp
• Ilves-Maalit – målarfärg

5. Varför kan en produkt som inte har tillverkats i Finland få Siniristimärket?
Siniristimärket är ett tecken på inhemskt företagande. Märket tar inte ställning till var produkten är tillverkad. En stor del av produkterna i Siniristiserien har tillverkats i Finland. Många inhemska varuleverantörer har dock produktion även utomlands, till exempel Fiskars och Ilves-Maalit. Det är naturligt att även finländska företag växer utanför Finlands gränser. Produkter som tillverkats utomlands och endast förmedlas av finländska partiaffärer har inte godkänts som Siniristiprodukter, utan företaget ska vara ett genuint finländskt företag som tillverkar produkterna.

6. Är Siniristiprodukterna dyrare än andra produkter? Begär ni kommission av de leverantörer som använder märket?
Siniristimärket har ingen som helst inverkan på produktens pris och företagarna behöver inte betala någonting för att deras produkter beviljats Siniristimärket. Märket talar om att produkten har tillverkats av en finländsk företagare. Genom att köpa produkter i Siniristiserien stöder konsumenten inhemskt företagande.