Trall 28x95

Impregnerad NTR/AB, rillad brun
Artikelnummer: 08728094
Vikt: 2
Byggmax virke kommer i fallande längder mellan 2,7 m – 5,4 m med 30 cm intervaller.
Observera att det kan variera mellan våra butiker vilka längder som finns inne.

Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Hämta i butik
Från
1 29 /m
m
Trall 28x95

Gran eller fur


Allt NTR-klassat virke består av Furu (tall), och BYGGmax säljer bara NTR-klassat virke.
Cellstrukturen på gran är nämligen sådan att det inte går att trycka in impregneringsvätska i detta träslag. Granbrädan får en tryckimpregnerad ”look” på ytan, men ett i det närmaste uteblivet rötskydd.
Impregnerat virke (Fur) används där man vill ha skydd mot Rötsvampar och insekter (t ex husbock).

Genomtryckt virke


En stock består av en Kärna, och runt den finns något som man kallar för Splint.
Kärnan är så hård att det inte går att trycka in impregneringsvätska där, med det gör ingenting för kärnan innehåller s.k. pinosylvinfenoler, som ger träet i kärnan har en naturlig impregnering (kärnvirke). Den omgärdande splinten är däremot rötbenägen, men köper man NTR-klassat virke kan man alltid vara säker på att splinten är genomtryckt och har ett fullgott rötskydd.

Giftigt


Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Tryckverket. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Kontroll av träskyddsmedel


De instanser som löpande genomför kontroller på NTR-klassade anläggningar är:
Inspecta Sertifiointi OY och Finotrol Oy.

FÖR VIRKE OVAN MARK


Detta virke bör inte användas i markkontakt eller vatten.

Behandling


NTR AB -klassat virke får inte innehålla Crom (Cr), arsenik eller andra tungmetaller.
Man använder koppar som huvudsakligt verksam ingrediens i impregneringsvätskan.
Produktinformation finns vid varje försäljningsplats. Dessutom kan BYGGmax på uppmaning tillhandahålla produktdatablad.

Användningsområde för NTR AB-klassat virke


Virket skall användas i kontakt ovan mark och/eller vatten där skydd mot röta och insekter erfordras.
Virket ska inte användas i mark- och vattenkontakt p g a begränsad beständighet

Infästningar


Opartiska tester visar att de salter som finns i det tryckimpregnerade virket angriper den traditionella trallskruven betydligt kraftigare än vad som tidigare varit känt. Rostangreppet sker där skruvskallen möter skruvkroppen. Anledningen till att angreppet sker just där är att miljön med syre, salt, och fukt strålar samman vid denna punkt. Det finns risk för att vanlig trallskruv rostar sönder på mycket kort tid.
Tryckimpregnerat trall skall fästas med rostfri skruv eller likvärdig infästning som klassats enligt korrosivitetsklass 4.

Återvinning


Det är enligt lag förbjudet att som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt tryck-impregnerat virke. Virket innehåller koppar och ska lämnas in till kommunens miljöstation. De bränner upp virket i förbränningsanläggningar, där man har möjlighet att återvinna kopparn ur askan.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Kortlängd Nej
Rillad Ja