Utveckling och Karriär

Karriärsmöjligheter

På Byggmax har vi en intern rörlighet som vi är stolta över. Många medarbetare har gjort karriär inom företaget – vissa inom sin avdelning, vissa mellan olika avdelningar, medan andra gått från att vara medarbetare till att bli chef.

Vi ser det här som ett tecken på att våra medarbetare gärna stannar och utvecklas tillsammans med oss, som ett tecken på att vi lyckas med att odla talanger. Här kan du till exempel läsa om Johan Quist, som började på avropsavdelningen och i dag arbetar som chef över vår butiksutveckling.

Utveckling på Byggmax

För de medarbetare som jobbar i butik finns ett stort e-learningpaket. E-learningen är anpassad efter om du är butiksmedarbetare eller platschef. Platscheferna fungerar även som coacher för att utveckla de anställda inom sälj och service. Platscheferna är även delaktiga i ledarträningen på företaget – ett utbildningspaket som hjälper dem att leda engagerade medarbetare som skapar goda kundupplevelser.

Som medarbetare och ledare på Servicekontoret är utvecklingen anpassad för respektive avdelning, för att garantera relevans och behov. Det gemensamma är introduktionsutbildningar och chefsutbildningar, för att ge samtliga en gemensam förståelse för bland annat vårt uppdrag, vår kultur och våra värdeord.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att söka direkt till någon av våra lediga tjänster.