Sytytysneste

1L
Tuotenumero: 18403
Paino: 0.81
Sytytysneste grillin, nuotion ja takan sytyttämiseen.
Valitse myymälä tarkistaaksesi varastotilanne
Lähetetään
4-7 arkipäivät sisällä
Klikkaa & nouda
Alkaen
3 29 /kpl
kpl
Sytytysneste
Sytytysneste grillin, nuotion ja takan sytyttämiseen.
Merkinnät
GHS08
Vakava terveysvaara
Vaaralausekkeet
EUH066
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P233
Säilytä tiiviisti suljettuna.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P301
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P304
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331
EI saa oksennuttaa.
P340
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P403
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Nopeat tiedot
Tavarantoimittajan tuotenumero 993410