Sytytysneste

Tuotenumero: 18403
Sytytysneste grillin, nuotion ja takan sytyttämiseen.
Näytä enemmän
kpl
Varastosaldo Valitse myymälä
Valitse myymälä nähdäksesi varaston tilan
Osta verkosta
Anna postinumerosi toimitus- ja varastotietoja varten.
Hae postinumeroa

Sytytysneste

Sytytysneste grillin, nuotion ja takan sytyttämiseen.
Näytä enemmän
Merkinnät
GHS08
Vakava terveysvaara
Vaaralausekkeet
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Turvalausekkeet
EUH066
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P233
Säilytä tiiviisti suljettuna.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P301
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P304
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331
EI saa oksennuttaa.
P340
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P403
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Tavarantoimittajan tuotenumero 993410