PUULIIMA POLYURETAN BOSTIK

BOSTIK, 500ML
Tuotenumero: 180109
Paino: 0.58
Erittäin luja ja vedenpitävä.
Valitse myymälä tarkistaaksesi varastotilanne
Lähetetään
1-3 arkipäivät sisällä
Klikkaa & nouda
Alkaen
15 95 /kpl
kpl
PUULIIMA POLYURETAN BOSTIK
Erittäin luja ja vedenpitävä.

Käyttöalue

Suurta lujuutta vaativat yksittäisten puuosien liimaukset sekä monien muiden materiaalien liimaus.

Alusta

Puu (myös rasvaiset vastahiotut puut, kuten tiikki), metalli, muovi, puolikovat laatat*, kivi- ja sementtipohjaiset materiaalit. Tee aina koeliimaus, jotta saat parhaat tulokset.

Tekniset tiedot

Työskentelylämpötila: Vähintään 10 °C
Lujuusluokka: D4
Merkinnät
GHS01
Räjähtävä
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
GHS08
Vakava terveysvaara
Vaaralausekkeet
H204
Palo- tai sirpalevaara.
H315
Ärsyttää ihoa.
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332
Haitallista hengitettynä.
H334
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H351
Epäillään aiheuttavan syöpää.
H373
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P233
Säilytä tiiviisti suljettuna.
P260
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P284
Käytä hengityksensuojainta.
P311
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P342
Jos ilmenee hengitysoireita:
P403
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Nopeat tiedot
Tavaramerkki Bostik