BETONIN PAKKASLISÄAINE

Tuotenumero: 18475
Juokseva jäätymisenestoaine on kloriditon jäätymispistettä alentava lisäaine muurauslaastille ja betonille. Jäätymisenestoaine nopeuttaa laastin/betonin kovettumista.
Näytä enemmän
kpl
stock
Varastosaldo Valitse myymälä
Valitse myymälä nähdäksesi varaston tilan
delivery-truck
Osta verkosta
Anna postinumerosi toimitus- ja varastotietoja varten.
close
Hae postinumeroa

BETONIN PAKKASLISÄAINE

Juokseva jäätymisenestoaine on kloriditon jäätymispistettä alentava lisäaine muurauslaastille ja betonille. Jäätymisenestoaine nopeuttaa laastin/betonin kovettumista. Kestävyys kasvaa miinusasteissa, minkä vuoksi lämmitys ei ole välttämätöntä mutta sitä suositellaan. Jäätymisenestoaineella käsitelty laasti ja betoni kestävät aikaista jäätymistä ilman jäätymisvaurioita.

Käyttöalue

Jäätymisenestoainetta käytetään laastissa ja betonissa alle -15°C:n lämpötiloissa. Tuotetta voidaan käyttää myös ennalta ehkäisevästi jäätymisvaurioiden välttämiseksi, jos on olemassa aikaisen jäätymisen riski. Jäätymisenestoaineen käyttö ei kuitenkaan korvaa normaaleita talvitoimenpiteitä, kuten eristystä ja sekoitusveden ja tiilin/harkkojen lämmitystä.

Huomioithan että betoniin sekoitettaessa lopullinen kestävyys vähenee mitä enemmän jäätymisenestoainetta joukkoon sekoitetaan. Jäätymisenestoainetta ei tule käyttää rappauksen yhteydessä, sillä rappausta ei saa koskaan tehdä, jos on olemassa jäätymisen riski!

Pyri mahdollisuuksien mukaan käyttämään jäätymisenestoainetta koko julkisivuun erityisesti vaalealla laastilla muurattaessa. Tämä vähentää mahdollisten sävyerojen riskiä. Huomioithan, että nk. suolasaostumat saattavat lisääntyä jäätymisenestoainetta käytettäessä.
Näytä enemmän
Merkinnät
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
GHS05
Syövyttävä
Vaaralausekkeet
H315
Ärsyttää ihoa.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet
P261
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P305
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P338
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P351
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
Tavarantoimittajan tuotenumero 5941