TRÄOLJA ILVES V SVART 2,7L

2,7l
ART.NR: 19884
Ilves Träolja Färdigt nyanserad, svart. Vattenburen träolja av hög kvalitet för obehandlat eller tidigare oljat trä.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

TRÄOLJA ILVES V SVART 2,7L

Ilves Träolja Färdigt nyanserad, svart. Vattenburen träolja av hög kvalitet för obehandlat eller tidigare oljat trä. Bildar en hållbar, vattenbeständig yta. Lämpar sig för inoljning av t.ex. terrasser, staket och träd gårds möbler. Lämpar sig inte för ytor som kan komma i kontakt med livsmedel. Endast avsedd att användas utomhus .Försäkra dig om att färgburkarna är av samma Batch eller alternativt blanda ihop olika partier för att undvika färgvariationer.

BRUKSANVISNING

Ytan som skall behandlas bör vara ren och torr. Avlägsna alg och mögel med Ilves Fasad- och mögeltvätt eller Ilves Terrasstvätt. Blanda oljan väl före och under användning. Olja underlaget med pensel eller trasa tills träytan är mättad med olja. Stryk hela längden på brädan på en gång. Vänta några minuter och torka sedan bort överflödig olja som inte trängt in i träet. Det är viktigt att träoljan tränger in i underlaget och inte bildar film på ytan. Produktens nyans är transparent, och träslaget som behandlas inverkar på slutresultatet. Testa först på ett litet område och låt torka.

TEKNISK DATA

ÅTGÅNG: 5–15 m2/l
TORKTID: 16–24 h då temperaturen är +23 °C och luftens relativa fuktighet 50 %.
TVÄTT AV ARBETSREDSKAP: Vatten.
ARBETSFÖRHÅLLANDEN: Ytan som skall behandlas bör vara torr. Då oljan påstryks och då den torkar bör oljan, luften och ytans temperatur vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.
TRANSPORT OCH LAGRING: Bör transporteras i upprätt läge och stödjas. Skyddas mot frost. Förvaras oåtkomligt för barn.
AVFALLSHANTERING: Tomma burkar hanteras som blandavfall eller med beaktande av lokala sorteringsanvisningar. Flytande överskottsfärg levereras i burken och hanteras som farligt avfall.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, IPBC.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Material som blöts i linolja, såsom rengöringsdukar och pappershanddukar, kan självantända efter användning och de bör doppas i vatten eller förvaras i en brandsäker behållare med tätt lock. Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/f)
Läs mer
Märkning
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.