Maalarin Pesuaine

Maalipesu
Tuotenumero: 18422
Paino: 1.14
Maalinpesu puhdistaa tehokkaasti maalatut pinnat sisätiloissa. Huuhtelua ei tarvita.
Valitse myymälä tarkistaaksesi varastotilanne
Lähetetään
1-3 arkipäivät sisällä
Klikkaa & nouda
Alkaen
2 99 /kpl
kpl
Maalarin Pesuaine
Maalinpesu puhdistaa tehokkaasti maalatut pinnat sisätiloissa. Huuhtelua ei tarvita.

Käyttö

Suojaa kasvit suorilta roiskeilta peittämällä ne. Peitä myös lasi ja laatat, jotta ne eivät altistu pitkään pesunesteelle, jolla voi olla syövyttävä vaikutus. Tuote voi aiheuttaa kuivan ja halkeilevan ihon pitkäaikaisessa kosketuksessa, joten käytä suojakäsineitä ja suojalaseja suojautuaksesi roiskeilta. Käytä pehmeää harjaa tai sientä. Säilytettävä pakkaselta suojattuna.
pH noin 13,0.

Käyttö

Suojaa kasvit mahdollisilta roiskeilta. Suojaa lasi ja klinkkeri, jotta ne eivät altistu pitkäaikaisesti liuokselle, sillä maalipesulla on heikke etsaava vaikutus. Aine voi aiheuttaa ihon kuivimista ja vaurioitumista, joten käytä suojakäsineitä ja -laseja työskennellessäsi. Käytä erillistä sekoitusastiaa.
Merkinnät
GHS05
Syövyttävä
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P260
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P301
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P303
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P330
Huuhdo suu.
P331
EI saa oksennuttaa.
P353
Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P361
Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
P405
Varastoi lukitussa tilassa.
P501
Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.
Nopeat tiedot
Tavarantoimittajan tuotenumero 18422