OHENNE 1L

Tinneri
Tuotenumero: 1849918
Paino: 1
Tinneriä voidaan käyttää öljypohjaisten maalien yleisohenteena, sekä tehokkaana puhdistusliuottimena maalausvälineille. Toimii erinomaisesti myös rasvanppoistajana.
Valitse myymälä tarkistaaksesi varastotilanne
Lähetetään
2-5 arkipäivät sisällä
Klikkaa & nouda
Alkaen
8 49 /kpl
kpl
OHENNE 1L
Tinneriä voidaan käyttää öljypohjaisten maalien yleisohenteena, sekä tehokkaana puhdistusliuottimena maalausvälineille. Toimii erinomaisesti myös rasvanppoistajana.

Vahva liuotin, tarkista soveltuvuus puhdistettavalle pinnalle tai koekäytä pienellä alueella.
Merkinnät
GHS02
Palovaarallinen
GHS05
Syövyttävä
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
GHS08
Vakava terveysvaara
Vaaralausekkeet
H225
Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315
Ärsyttää ihoa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.
P301
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P302
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P304
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331
EI saa oksennuttaa.
P338
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P351
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P501
Vie Sisältö/pakkaus lähimpään kierrätyskeskukseen.
Nopeat tiedot